Pirmadienis, Gegužė 25, 2020
   
Tekstas

Pagrindinis puslapis \ Naujienos \ Kultūros ministro Arūno Gelūno kreipimasis į Liberalų sąjūdžio žmones

Mieli Liberalų Sąjūdžio žmonės!

Po pavasario lygiadienio stojusios šiltesnės dienos primena mums seną tiesą, kad po žiemos visada ateina pavasaris, po tamsos – šviesa, po sunkmečio – lengvesni laikai. Pasaulis gyvena nuolatinėje kaitoje, tačiau aktyvus ir kūrybingas žmogus niekuomet nėra tik pasyvus šių procesų stebėtojas.

Kaip ir jūs, aš tvirtai tikiu išsilavinusiu, kuriančiu individu ir kūrybingomis susitelkusiomis bendruomenėmis. Ateitis priklauso Lietuvai, kuri nesileidžia panardinama į vidinius konfliktus ir ksenofobinius prietarus, o puoselėja laisvą, orų, tolerantišką žmogų, sugebantį kurti savo ir kitų gerovę. Aš taip pat tvirtai tikiu, kad tiek šiuolaikinė kultūra, tiek tinkamai išsaugotas kultūros paveldas ne tik prisideda prie mūsų gyvenimo kokybės jausmo stiprinimo, bet ir skatina ekonominės gerovės augimą. Akivaizdu, kad kūrybingumas ir išsilavinimas yra pats geriausias atkirtis smurtui, nusivylimui ir emigracijai.

Mielieji, šiandien Lietuvoje galime didžiuotis daugybe talentingų kuriančių žmonių, technologinėmis priemonėmis aprūpintomis bibliotekomis ir pagaliau vėl pradėjusiu didėti knygų  skaičiumi jose, teatrais, muziejais ar iniciatyviais kultūros centrais. Mūsų kultūros laimėjimai žinomi ir pripažįstami daugybėje šalių.

Vis dėlto pagal palankios kūrybai atmosferos kriterijus esame tarp ES atsilikėlių. Sprendimų priėmimo mechanizmai vis dar neatitinka laikmečio poreikių. Mūsų atgimusioje valstybėje šiandien dar neturime gilių mecenatystės tradicijų, nei gerų sąlygų jai plėtotis.

Kultūra gali reikšmingai paskatinti modernios visuomenės raidą. Todėl remiantis Seimo patvirtintomis Kultūros politikos kaitos gairėmis, būtina per palyginti neilgą laiką atlikti svarbius darbus įtvirtinant kultūrą kaip strateginę valstybės raidos kryptį, reformuojant ir demokratizuojant kultūros valdymą, formuojant bendrą integralios paveldo apsaugos politiką bei didinant kultūros prieinamumą visoje Lietuvoje.

Kūrybinių procesų šerdis visuomet yra kūrybinga asmenybė – menininkas, mokslininkas, verslininkas ar politikas. Kultūros vertybes sukuria ne griozdiškos administracinės mašinos, o laisva talentingo žmogaus dvasia. Kadangi liberalizmo idėjos palaiko visuomenėje veikiantį kūrybingą individą, o ypač gina jį nuo kūrybos laisvę suvaržančių biurokratinių krumpliaračių, tikiuosi, kad mano, kaip kultūros ministro, pradėti darbai ras jūsų gretose atgarsį ir palaikymą.

Britų ir skandinavų pavyzdžiu steigiama Lietuvos kultūros taryba, kurios įstatymo projektą šiuo metu svarsto Seimas, padės plėtoti kultūros savireguliaciją ir geriau paskatins kultūros sklaidą visoje šalyje.

Bendromis pastangomis reikėtų pasiekti, kad ES struktūrinių fondų parama pagaliau pasiektų ir kultūrą –atnaujinti ir naujausiomis technologijomis aprūpinti muziejai ir turizmui bei edukacijai pritaikyti paveldo objektai ne tik praturtins mus, Lietuvos piliečius, tačiau ir padės pritraukti didesnius mūsų šalį lankančių užsieniečių srautus. Lietuvoje būtina pasiekti išmintingą pusiausvyrą tarp paveldosauginių ir verslo interesų – deja šiandien čia dar daug neišspręstų problemų. Turėdami sparčiausią Europoje interneto ryšį privalome patys kurti ir nacionalinį skaitmeninį turinį. Tai gerokai išplėstų ir kultūros prieinamumą visiems Lietuvos gyventojams.

Siūlome sukurti ilgalaikį nevyriausybinių kultūros ir meno organizacijų paramos modelį, plėtoti Lietuvos kūrybines industrijas – ypač kiną ir dizainą, nes šiose srityse glūdi milžiniškos neišnaudotos ne tik estetinės, bet ir ekonominės galimybės.

Brangūs Liberalų Sąjūdžio žmonės, tegul pavasario šiluma suteikia mums energijos kovoti už orią, išsilavinusią ir kūrybingą Lietuvą. Tvirtai tikiu, jog net ir vieno žmogaus sutelktos pastangos gali labai daug ką pakeisti.

Skyriaus naujienos

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Mus rasite

Lankomumo statistika


www.serveriai.lt