Pirmadienis, Gegužė 25, 2020
   
Tekstas

L. Donskis: „Pilietinė visuomenė turi būti labiau įtraukta į ES žmogaus teisių politiką“

Europos Parlamente, nors ir ženkliai vėluodamas, artėja į pabaigą metinio pranešimo apie žmogaus teisių padėtį pasaulyje ir ES politiką šioje srityje 2010 m. pranešimo priėmimas. Praėjusį ketvirtadienį EP Užsienio reikalų komitetas apsisprendė dėl viso dokumento teksto, kurio pagrindiniu rengėju buvo Europos socialistų frakcijos (S&D) atstovas britas Richard Howitt, bei daugiau nei trijų šimtų jam pasiūlytų pakeitimų. Balsavimas dėl pranešimo EP plenarinėje sesijoje numatytas balandį.

Europos Parlamente, nors ir ženkliai vėluodamas, artėja į pabaigą metinio pranešimo apie žmogaus teisių padėtį pasaulyje ir ES politiką šioje srityje 2010 m. pranešimo priėmimas. Praėjusį ketvirtadienį EP Užsienio reikalų komitetas apsisprendė dėl viso dokumento teksto, kurio pagrindiniu rengėju buvo Europos socialistų frakcijos (S&D) atstovas britas Richard Howitt, bei daugiau nei trijų šimtų jam pasiūlytų pakeitimų. Balsavimas dėl pranešimo EP plenarinėje sesijoje numatytas balandį.

Kaip ir praėjusiais metais, kai Europos Parlamentas rengė analogišką dokumentą, aptariantį žmogaus teisių padėtį pasaulyje nuo 2008 m. vidurio iki 2009 m. pabaigos, Leonidas Donskis dirbo savo politinės grupės Europos Parlamente – Liberalų ir demokratų aljanso „Už Europą“ (ALDE) – šešėliniu pranešėju. Tai reiškia, kad jam teko pareiga bei atsakomybė ne tik teikti pasiūlymus bei pakeitimus dokumento tekstui, bet ir derybose tarp įvairių EP frakcijų siekti, kad rengiamame dokumente būtų tinkamai atspindėta Europos liberalų pozicija. Leonidas Donskis R. Howitt parengtam pradiniam dokumento tekstui asmeniškai arba drauge su kolegomis iš ALDE frakcijos pateikė daugiau nei dvi dešimtis pakeitimų, didžioji dalis kurių po ketvirtadienio balsavimo EP Užsienio reikalų komitete kaip nauji punktai arba kompromisinės pozicijos pateko į EP plenarinei sesijai pateikiamą dokumento projekto tekstą.

Siekdamas, kad EP priimtas dokumentas taptų ne tik kasmetiniu žmogaus teisių padėties pasaulyje įvertinimu, bet ir efektyviu įrankiu vykdant ES politiką šioje srityje, Leonidas Donskis siekė, kad pranešime daugiau dėmesio būtų skirta sisteminiam požiūriui į pagrindines žmogaus teisių problemas bei priemones jų sprendimui, o ne atskirų pasaulio valstybių bei regionų ir juose stebimų pažeidimų įvardijimui.

„Vienas iš pagrindinių aspektų, kurį stengiausi akcentuoti teikdamas pakeitimus pranešimo tekstui, buvo kuo platesnis pilietinės visuomenės įtraukimas į ES sprendimų priėmimą žmogaus teisių srityje. Patirtis dirbant su įvairiomis žmogaus teisių nevyriausybinėmis organizacijomis neleidžia abejoti, kad privalome kuo plačiau remtis jų teikiamomis rekomendacijos bei informacija, kuri dažnai skiriasi nuo oficialiosios“, - sako Leonidas Donskis.

L. Donskis į pranešimo tekstą taip pat įtraukė pakeitimus, skatinančius nustatyti konkrečią sankcijų taikymo sistemą toms ES partnerėms, kurios šiurkščiai pažeidžia žmogaus teises. Dabar tokie sprendimai ES priimami itin sudėtingai, nes kiekvienu atskiru atveju reikia pereiti nustatytos tvarkos neturintį procesą, kas užima tiek itin daug laiko, tiek sumažina sprendimo įvesti sankcijas priėmimo tikimybę. Tuo tarpu įvedus laipsnišką sankcijų sistemą, kurioje griežčiausios numatytos priemonės, siekiant ES partneres laikytis žmogaus teisių standartų, būtų turimų sutarčių tarp jų ir ES įšaldymas, šis procesas įgautų aiškią struktūrą ir taptų greitesnis bei efektyvesnis.

Arabų pavasario revoliucijos įrodė, kokią didelę paspirtį pilietinės visuomenės raiškai suteikė internetas bei naujosios komunikacijos priemonės. Tad Leonido Donskio bei Europos Parlamento liberalų iniciatyvą į pranešimą dėl žmogaus teisių padėties pasaulyje įtraukti punktai, siekiantys užtikrinti, kad šie nauji kanalai būtų maksimaliai apsaugoti nuo autoritarinių režimų kontrolės ir jais galėtų kuo plačiau naudotis žmogaus teisių gynėjai trečiosiose šalyse. Pavyzdžiui, ES kompanijos, teikiančios interneto bei informacinių technologijų paslaugas, raginamos atkreipti dėmesį į tas valstybes, kurių jėgos institucijos nevengia kontroliuoti pilietinės visuomenės apribodamos jos galimybes naudotis naujosiomis technologijomis, bei nebendradarbiauti su tokių šalių vyriausybėmis.

Tarp problemų, kurias EP metinio pranešimo apie žmogaus teisių padėtį visuomenėje ir ES politiką šioje srityje pranešimo projekte bei kitų EP frakcijų pateiktuose pakeitimuose pastebi L. Donskis bei EP liberalai: išskirtinis dėmesys krikščionių religinių mažumų padėčiai pasaulyje, tuo tarpu mažiau akcentuojant kitas religines mažumas; minimalių standartų mirties bausmės įvykdymui siekimas, nepaisant to, kad ES ne kartą yra išreiškusi savo bekompromisį tikslą apskritai panaikinti mirties bausmę pasaulyje; punkto, raginančio išbraukti lyties identitetą iš tarptautinio ligų sąrašo, pašalinimas iš EP pranešimo teksto.

Europos Parlamento nariai prieš balsavimą balandžio mėnesio plenarinėje sesijoje dar turės galimybę teikti pasiūlymus EP Užsienio reikalų komiteto patvirtintam EP metinio pranešimo apie žmogaus teisių padėtį visuomenėje ir ES politiką šioje srityje pranešimo projekto tekstui.

Skyriaus naujienos

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Mus rasite

Lankomumo statistika


www.serveriai.lt