Pirmadienis, Gegužė 25, 2020
   
Tekstas

Ministras G.Steponavičius susitiko su ESBO aukštuoju komisaru tautinių mažumų klausimais K.Vollebaeku

Kovo 26 d. švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius susitiko su Lietuvoje viešinčiu Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) aukštuoju komisaru tautinių mažumų klausimais Knutu Vollebaeku (Knutu Volebeku). Komisaras antrą kartą susitinka su ministru dėl tautinių mažumų ugdymo. Praėjusiais metais priimtas naujas Švietimo įstatymas numato, kad mokyklose tautinės mažumos kalba daugiau pamokų skiriama mokytis valstybinės lietuvių kalbos, tačiau nemažinant pamokų gimtąją kalba skaičiaus.

Ministras G.Steponavičius pažymėjo, kad sklandesniam Švietimo įstatymo įgyvendinimui yra sudaryta darbo grupė, į kurią deleguoti visų tautinių mažumų mokyklų atstovai, įskaitant tėvus, mokytojus, taip pat  ministerijos ir savivaldybių specialistai. Ministerija bendradarbiauja su mokyklomis ir mato tam tikrų sunkumų, kylančių dėl to, jog mokytojai nepakankamai gerai moka valstybinę kalbą, kad galėtų lietuviškai mokyti istorijos bei geografijos skyrius apie Lietuvą. Todėl dar daugiau dėmesio ir paramos bus skiriama pedagogų mokymams.  

Ministras pabrėžė, kad įstatymo įgyvendinimas – ne vienos dienos darbas: „Tai – procesas, kuris teikia naujų idėjų ir patirčių, padeda pamatyti pasiekimus bei taisytinas spragas“. G.Steponavičius patikino, kad 2013 m.  laikant  visiems vienodą lietuvių kalbos brandos egzaminą mokyklų tautinės mažumos kalba abiturientai turės lengvatą – pereinamąjį  laikotarpį. Tai reiškia, kad vertinant jų pasiekimus bus taikomos nuolaidos. Šis pereinamasis laikotarpis  galės trukti iki to laiko, kol mokyklas baigs dabartiniai pirmokai. 

Lietuvoje šiais mokslo metais yra 56 mokyklos lenkų mokomąja kalba, 36 mokyklos rusų mokomąja kalba, 1 mokykla baltarusių mokomąja kalba ir 42 mokyklos, kuriose yra klasių skirtingomis mokomosiomis kalbomis. 15 552 mokiniai mokosi rusų mokomąja kalba, 12 895 mokiniai – lenkų mokomąja kalba, 181 mokinys – baltarusių mokomąja kalba.

Skyriaus naujienos

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Mus rasite

Lankomumo statistika


www.serveriai.lt