Antradienis, Liepa 07, 2020
   
Tekstas

Siekiama sugriežtinti sankcijas už seksualinio pobūdžio nusikaltimus vaikams

Teisingumo ministerija pateikė įstatymų pakeitimo projektus, kuriais siekiama sugriežtinti sankcijas už seksualinio pobūdžio nusikalstamas veikas vaikams ir bausti už naujus pavojingus veiksmus, susijusius su vaikų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija.

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso ir Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatymo atitinkamų straipsnių pakeitimo projektai šiandien pateikti derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei.

Priėmus siūlomus įstatymų pakeitimus atsiras daugiau galimybių efektyviau kovoti su seksualinio pobūdžio nusikaltimais, kai padaroma labai didelė ir kartais negrįžtama žala vaikui. Užtikrinant didesnę nusikalstamų veikų prevenciją, tam tikru mastu griežtinamos sankcijos ir kriminalizuojami nauji tam tikri pavojingi veiksmai, taip pat suteikiama daugiau operatyvinių ir procesinių tyrimo galimybių ikiteisminio tyrimo pareigūnams.

Visuomenei daugiau naudojantis informacinėmis technologijomis, vis dažniau elektroninėje erdvėje ieškoma vaikų pornografijos ar kitos medžiagos seksualiniams poreikiams tenkinti. Tai yra tarsi pirminė stadija tolesnių pačių pavojingiausių veiksmų vaiko seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui. Kad būtų išvengta sunkiausių nusikaltimų, siūloma baudžiamosiomis priemonėmis bausti už vaikų viliojimą, siekiant padaryti sunkesnius nusikaltimus, ir prieigos įgijimą prie pornografinio turinio medžiagos, kurioje vaizduojamas vaikas arba asmuo, pateikiamas kaip vaikas. Siūloma bausti ir dalyvavimą pornografinio pobūdžio renginyje, į kurį įtrauktas vaikas. 

Taip pat bus griežčiau baudžiama už kai kurias nusikalstamas veikas, pavyzdžiui, už nepilnamečio privertimą lytiškai santykiauti, nepilnamečio įtraukimą į prostituciją ir kt. 

Priėmus įstatymų projektus, tikėtina, kad bus išvengta situacijų, kai asmenys, naudodamiesi elektroninių ryšių tinklų paslaugomis, padaro daug sunkesnius nusikaltimus ir didelę žalą vaiko interesams. Be to, platesnis veiksmų kriminalizavimas turėtų didesnį prevencinį poveikį asmenims, linkusiems nusikalsti. 

Kalbant apie naujoves baudžiamajame procese, siekiama, kad vykstant baudžiamajam procesui dėl aptartų nusikaltimų vaikui, nukentėjęs mažametis nebūtų kviečiamas į teismo posėdį. Ikiteisminio tyrimo metu turi būti padaromas privalomas garso įrašas, kuris gali būti pagarsinamas įrodymų tyrimo metu teisiamajame posėdyje. Jei vaikas į posėdį yra kviečiamas, turėtų būti sudaromos galimybės jam nebūti toje pačioje patalpoje su kitais proceso dalyviais ir sudaromos sąlygos atlikti vaiko apklausą, naudojantis garso ir vaizdo įrašymo įranga.

Numatyti įstatymų pakeitimai reikalingi įgyvendinant 2011 m. gruodžio 13 d. įsigaliojusią Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija, kuria panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2004/68/TVR, ir siekiant pasirengti ratifikuoti Europos Tarybos konvenciją dėl vaikų apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo ir seksualinės prievartos.

Išsamiau su pakeitimais galima susipažinti internete.

Skyriaus naujienos

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Mus rasite

Lankomumo statistika


www.serveriai.lt