Šeštadienis, Sausis 18, 2020
   
Tekstas

R.Šimašius apie jam inicijuojama interpeliaciją

Interpeliacijos autoriai viešai teigia, kad ji yra inicijuojama todėl, kad teisingumo ministras nesiima konkrečių veiksmų, kad būtų išspręsta situacija Garliavoje. Deja, kalbant apie atsakomybę šiuo atveju visiškai nėra suvokiama koks pareigūnas ir už ką mūsų valstybėje yra atsakingas.

Lietuvoje teismai yra nepriklausomi. Jų sprendimams įtakos negali daryti joks politikas, pareigūnas ar kitas asmuo. Interpeliacijos būčiau iš tiesų nusipelnęs tuomet, jei būčiau elgęsis priešingai ir viešai ar kitais būdais reiškęs nuomonę apie teismo sprendimo teisingumą ar pagrįstumą. To nedariau ir nedarysiu, nes tai būtų akivaizdus mūsų Konstitucijoje įtvirtintų principų pamynimas.

Mano, kaip teisingumo ministro, pareiga priminti, kad norėdami gyvendami teisinėje valstybėje negalime vykdyti linčo teismų. Turime naudotis teisinėmis ginčų sprendimo priemonėmis ir vykdyti teismų sprendimus. Jie vieninteliai mūsų šalyje vykdo teisingumą. Šioje istorijoje, deja, akivaizdu, kad teismo sprendimas nėra įvykdytas, o dėl to labiausia kenčia joje dalyvaujanti mergaitė. Tokia situacija iš tiesų nėra pateisinama.
Tenka tik apgailestauti, kad kai kurie politikai, vietoj to, kad ieškotų konstruktyvių sprendimų, bando susiklosčiusią padėtį dar labiau įaudrinti ir išnaudoti ją siekdami sau politinių dividendų.

Kilusi sumaištis visuomenėje bei institucijų neveiksmingumas tik dar labiau didina nepasitikėjimą Lietuvos teisine sistema. Todėl visos atsakingos institucijos – policija, vaiko teisių apsaugos tarnyba, antstoliai – privalo veikti labai atsakingai, apgalvotai ir pirmiausia galvodami apie vaiko interesus.

Kiekviena iš šių institucijų už savo veiksmus yra atsakinga pati, o veikdamos kartu turi pareigą koordinuoti savo darbą. Teisingumo ministerija, kuriai šioje istorijoje norima perkelti atsakomybę už antstolio veiksmus, pagal savo kompetenciją negali kontroliuoti antstolių procesinės veiklos. Tai gali padaryti tik teismas.
Tačiau savu ruožtu imamės visų priemonių, kurios priklauso nuo mūsų, kad institucijos galėtų dirbti sklandžiau.

Anksčiau vykdant teismo sprendimus institucijos tarpusavyje apskritai nebendradarbiavo. Pernai patvirtinome tvarką, kurioje aiškiai nurodyta, kad vykdant teismo sprendimus, ypač jei jie susiję su nepilnamečiais asmenims, institucijos privalo glaudžiai bendradarbiauti ir tik susiderinę veiksmus ir įvertinę visas aplinkybes imtis atitinkamų priemonių.

Taip pat savu ruožtu esame pateikę įstatymų projektus, kuriais siekiame sugriežtinti sankcijas už seksualinio pobūdžio nusikalstamas veikas prieš vaisku ir bausti už naujus pavojingus veiksmus, susijusius su vaikų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija.

Mano, kaip ministro, atsakomybė taip pat yra užtikrinti, kad teismams būtų sudarytos sąlygos dirbti moderniai, viešai ir pagarbiai žmogui.  Padarėme nemažai reikalingų žingsnių, kad teismo procesas taptų modernesnis, bylos būtų nagrinėjamos greičiau ir tai jau duoda teigiamų rezultatų. Siekiant, kad teismais ir jų sprendimais būtų labiau pasitikima, siūlome leisti visuomenei, jos atstovams, tiesiogiai dalyvauti sprendžiant bylas, t.y. įtvirtinti tarėjų institutą.

Be abejo, yra realizuota ir daugiau įvairių priemonių, kurios leidžia tobulinti teisinę sistemą. Tačiau, tam, kad viskas veiktų sklandžiai, būtinos nuoseklios ir kryptingos visų valdžios grandžių  pastangos, sveikas ir adekvatus požiūris, pagarba teisinei sistemai.

Skyriaus naujienos

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Mus rasite

Lankomumo statistika


www.serveriai.lt