Šeštadienis, Sausis 18, 2020
   
Tekstas

Kultūros ministras Arūnas Gelūnas: emigrantų nereikia kaltinti, geriau siekti bendradarbiavimo

Jungtinėse Valstijose vizitą baigiantęs kultūros ministras Arūnas Gelūnas sako, kad Lietuvos Vyriausybė siekia glaudžiai bendradarbiauti su išeiviais, užuot juos kaltinusi, nes iš tokios partnerystės šalis gali labai daug laimėti. „Žmonės siūlosi padėti, taip pat laukia lietuviškos kultūros eksporto į Jungtines Valstijas, nes yra pasiilgę lietuvių kultūros. Tas bendravimas ir bendradarbiavimas vyksta ganėtinai pozityviai“, – BNS telefonu iš Čikagos sakė A.Gelūnas.

„Išgirdau ir liūdesio gaidelių, kad lietuviai Lietuvoje dažnai nenori bendradarbiauti su emigravusiais lietuviais, kaltina juos, kad jie paliko tėvynę. Tačiau Vyriausybės požiūriu, nereikia kaltinti tų žmonių, reikia paversti juos partneriais, bendradarbiais, ambasadoriais. Manau, kad iš to Lietuva gali labai daug laimėti“, – sakė ministras.

A.Gelūnas per vizitą Niujorke ir Čikagoje taip pat aptarė lietuvius nuliūdinusį sprendimą negrąžinti lietuvių bendruomenei Aušros Vartų bažnyčios Niujorke. Ministras pripažino įsitikinęs, kad bažnyčios išsaugoti nepavyks, tačiau dabar siekiama bent pargabenti į Lietuvą Antano Jonyno vitražus.

„Išnaudotos visos diplomatinės ir juridinės priemonės, kurias buvo galima pasitelkti, kad išsaugotume tą bažnyčią. Bet byla dėl bažnyčios yra pralaimėta, kiek man žinoma, be galimybės apskųsti. Deja, atrodo, kad bažnyčios išsaugoti nepavyks“, – sakė kultūros ministras.

„Šiuo metu kalbamasi dėl A.Jonyno vitražų, kurie buvo bažnyčioje, grąžinimo Lietuvai. Ir atrodo, kad Niujorko arkivyskupas ponas Timothy Dolanas jau yra sutikęs perduoti tuos vitražus Lietuvai. Dirbame ir su arkivyskupija Kaune, su arkivyskupu ekscelencija Sigitu Tamkevičiumi, ir atstovais JAV, kad tas procesas apsivainikuotų sėkme“, – sakė A.Gelūnas.

Ministras taip pat atkreipė dėmesį, kad Lietuvos ir JAV galimybės bendradarbiauti kultūros srityje dar sustiprėjo Vašingtone pradėjus dirbti kultūros atašė Evaldui Stankevičiui. Pasak kultūros ministro, jau sutarta dėl kitąmet vyksiančios lietuvių taikomosios dailės ir amatų parodos Filadelfijoje, tariamasi dėl Amerikos kino kūrėjų bendro darbo su lietuvių menininkais.

Vizito metu A.Gelūnas Niujorke įteikė Kultūros ministerijos apdovanojimą kino kūrėjui Jonui Mekui, taip pat perdavė premjero Andriaus Kubiliaus padėką operos solistei ir režisierei Reginai Resnik, kuri Lietuvai padovanojo savo vyro dailininko Arbit Blato kolekciją.

Kultūros ministras dalyvavo Čikagoje vykusiame Šiaurės Amerikos žemyne dirbančių Lietuvos garbės konsulų suvažiavime, kurio metu buvo tariamasi, kaip geriausia pristatyti Lietuvos kultūrą ir išsaugoti lietuvišką paveldą. Garbės konsulai buvo informuoti apie artėjantį Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai ir su tuo susijusius Lietuvos planus Šiaurės Amerikos regione.

Susitikime dalyvavo Lietuvos kultūros ministras Arūnas Gelūnas, užsienio reikalų viceministras Evaldas Ignatavičius, Lietuvos ambasadoriai JAV ir Kanadoje Žygimantas Pavilionis ir Gintė Damušytė, Lietuvos generalinių konsulatų Čikagoje ir Niujorke vadovai Skaistė Aniulienė ir Valdemaras Sarapinas bei 17 garbės konsulų iš JAV, Kanados ir Meksikos.

Susitikimo dalyviai apsilankė Lietuvių fondo 50-mečio minėjime, susitiko su JAV ir Kanados lietuvių bendruomenių atstovais, lankėsi Pasaulio lietuvių centre Lemonte, dalyvavo šv. Mišiose Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos koplyčioje.

Darbo pusryčiuose aptarti projektai, skatinantys lietuvių ir žydų bendruomeninius ryšius bei abipusį supratimą. Bendras Šiaurės Amerikoje dirbančių Lietuvos garbės konsulų susitikimas rengiamas pirmą kartą.

Skyriaus naujienos

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Mus rasite

Lankomumo statistika


www.serveriai.lt