Penktadienis, Gegužė 29, 2020
   
Tekstas

Sutarta dėl priemonių EŽTT veiklai tobulinti

Europos Žmogaus Teisių Teismas priimdamas sprendimus atidžiau vertins kiekvienos valstybės teisinės sistemos bei tradicijų ypatumus.

Tokia nuostata, atsižvelgiant į 47 valstybių pasiūlymus, kaip tobulinti Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) veiklą, penktadienį įtvirtinta deklaracijoje, pasirašytoje Braitone (Didžioji Britanija) vykusios konferencijos metu. 

Į šią tarptautinę konferenciją Lietuva, kuriai atstovavo teisingumo viceministro Tomo Vaitkevičiaus vadovaujama delegacija, pakviesta aptarti, kaip tobulinti EŽTT veiklą, kokios priemonės gali padėti užtikrinti efektyvesnį žmogaus teisių gynimą Europos valstybėse bei kaip tinkamai įgyvendinti Europos žmogaus teisių konvencijos (Konvencija) nuostatas.

Tai jau trečioji konferencija šiuo klausimu. Joje buvo įvertinti tiek iki šiol vykdytų pokyčių rezultatai, tiek sutarta, kokių tolimesnių priemonių, taip pat ir susijusių su Konvencijos keitimu, turi būti imtasi siekiant užtikrinti Konvencijos mechanizmo gyvybingumą.

Priimtoje deklaracijoje numatytos priemonės, kurios leis supaprastinti EŽTT procedūras, spręsti pasikartojančių bylų problemą, lanksčiau ir efektyviau organizuoti EŽTT darbą. Numatytos priemonės EŽTT ir nacionalinių teismų bei kitų valdžios institucijų bendradarbiavimui, užtikrinsiančios teisės ir jos taikymo praktikos atitiktį Konvencijai.

Deklaracijoje taip pat įtvirtintos nuostatos, sudarančios prielaidas tam, kad priimdamas sprendimus EŽTT atidžiau vertintų valstybių tradicijų ir teisinės sistemos ypatumus, nepretenduodamas į nacionalinės teisės kūrėjo vaidmenį. Lietuva jau anksčiau buvo pabrėžusi, kad tai itin svarbu tais atvejais, kuomet sprendimai susiję su pamatinėmis, konstitucinėmis vertybėmis ir gali turėti įtakos šalies kultūros bei tradicijų raidai. Bylose priimti sprendimai turi būti tikslūs, nedviprasmiški, argumentuoti ir aiškiai suprantami visoms šalims.

Platesnis ir išsamesnis sprendimų pagrindimas padės išvengti įvairių interpretacijų bei papildomų klausimų, kokių, pavyzdžiui, buvo sulaukta paskelbus sprendimą garsiai nuskambėjusioje Nukryžiuotojo byloje.

Deklaracijoje taip pat įtvirtintos nuostatos, į kurias Lietuvos atstovai ypatingai atkreipė dėmesį, kad būtina išsaugoti esmines Konvencijos vertybes, taip pat ir individualios peticijos teisę bei valstybių lygybę.

Šalia šių nuostatų Deklaracijoje priminta, kad valstybės yra atitinkamai įsipareigojusios gerbti ir laikytis Konvencijos reikalavimų bei vykdyti EŽTT sprendimus. Pabrėžta, kad sprendimų vykdymo procesas turėtų būti veiksmingesnis, o kartu labiau atsižvelgiama į valstybių pastangas siekiant vykdyti priimtus sprendimus.  

Išsamiau apie konferenciją galima pasiskaityti internete.

Skyriaus naujienos

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Mus rasite

Lankomumo statistika


www.serveriai.lt