Pirmadienis, Gegužė 25, 2020
   
Tekstas

Pasirašyta Lietuvos ir Šventojo Sosto sutartis dėl kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, pripažinimo

Lietuva ir Šventasis Sostas šiandien pasirašė sutartį dėl kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, pripažinimo. Susitariama dėl aukštojo mokslo sistemas sudarančių kvalifikacijų lygmens atitikmenų. Sutartis palengvins mūsų šalyje įgyto vidurinio išsilavinimo, dalinių studijų, taip pat aukštosiose mokyklose gautų kvalifikacijų pripažinimą studentams, kurie norės pradėti ar pratęsti studijas aukštosiose mokyklose, aprobuotose Šventojo Sosto.

Bus parengti pripažįstamų aukštųjų mokyklų sąrašai. Lietuvos aukštųjų mokyklų sąrašą sudarys Švietimo ir mokslo ministerija ir paskelbs savo interneto svetainėje. Šventojo Sosto aukštųjų mokyklų sąrašą sudarys Katalikiškojo švietimo kongregacija ir taip pat paskelbs savo interneto svetainėje. 

Kvalifikacijų pripažinimas aprėpia religijos mokslų, krikščioniškosios antropologinės pedagogikos, religinio švietimo, religijotyros, katalikų tikybos, religijos pedagogikos ir psichologijos ir kitas studijų programas. Taikomas visų studijų pakopų – nuo bakalaurų iki doktorantų – studentams. 

Sutartyje pažymima, jog pirmosios pakopos katalikų teologijos studijų trukmė, apimtis ir struktūra Lietuvos aukštosiose mokyklose turės atitikti Šventojo Sosto nustatytus reikalavimus. Studijų programų išorinį vertinimą atliks ir jas akredituos Šventojo Sosto bažnytinių universitetų ir fakultetų kokybės vertinimo ir skatinimo agentūra (AVEPRO) ir Katalikiškojo švietimo kongregacija. Savo išvadas jos pateiks Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijai. 

Už sutarties įgyvendinimą bus atsakinga ekspertų komisija, į kurią įeis po tris Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos bei Katalikiškojo švietimo kongregacijos darbuotojus. Komisijos nariai taip pat teiks siūlymus, keisis informacija apie šalių aukštojo mokslo sistemų pokyčius, pripažinimo procedūras ir rezultatus.

Kadangi kai kurios sutarties nuostatos specifinės ir nustato kitokias teisės normas, negu mūsų šalies įstatymai, pasirašyta sutartis turės būti patvirtinta Seime.   

Šiuo metu Lietuva sutartis dėl kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, pripažinimo yra pasirašiusi su Vokietija, Lenkija, Ukraina, pradėtos rengti sutartys su Moldova, Kinija ir Baltarusija. Su pastarąja šalimi sutarties rengimas sustabdytas dėl politinių aplinkybių.

Skyriaus naujienos

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Mus rasite

Lankomumo statistika


www.serveriai.lt