Pirmadienis, Gegužė 25, 2020
   
Tekstas

Seimas ėmėsi svarstyti naująjį Administracinių nusižengimų kodeksą

Vakar Seimas ėmėsi svarstyti teisingumo ministro Remigijaus Šimašiaus pateiktą Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) projektą, kuris užtikrins už padarytus pažeidimus taikomų poveikio priemonių efektyvumą bei padarytam pažeidimui adekvatų,  greitą ir žmogui pagarbų procesą.

ANK pakeis nuo 1984 m. galiojantį Administracinių teisės pažeidimų kodeksą (ATPK), kuris yra paskutinis prieš Nepriklausomybės atkūrimą priimtas vis dar galiojantis įstatymas.

„Panaikinus ATPK, teisėje neliks sovietmečiu priimtų įstatymų. Kartu su šiuo simbolišku pokyčiu pasikeis ir požiūris į administracinius pažeidimus bei juos padariusius žmones. Sprendžiant dėl asmens atsakomybės prioritetas turi būti teikiamas ne represiniam, bet apsauginiam, o tam tikrais atvejais – net ir švietėjiškam patraukimo atsakomybėn aspektui“ – teigia teisingumo ministras Remigijus Šimašius.

ANK yra siūloma leisti dar plačiau nei šiuo metu taikyti tvarką, kuomet pažeidėjas gali susimokėti pusę minimalios baudos ir taip susitaikyti su valstybe. Tuo bus galima pasinaudoti pirmą kartą padarius bet kurį iš ANK numatytų nusižengimų, išskyrus atvejus, kuomet asmuo prasižengė neblaivus, neatlygino žalos ar numatyta konfiskuoti jo turtą. 

Tokia tvarka pažeidimų, už kuriuos gresia ne didesnė nei 3 tūkst. litų bauda, atžvilgiu galioja nuo  2011 m. Ji davė itin gerų rezultatų – ženkliai sumažėjo teismų darbo krūviai (pvz. bendrai teismuose 11 proc. mažiau nagrinėta administracinių teisės pažeidimų bylų, 30 proc. mažėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo darbo krūvis). 

Iš viso pernai metais valstybės institucijos paskyrė beveik pusę milijono administracinių nuobodų. 50 proc. iš jų buvo pasinaudota galimybe sumokėti pusę minimalios baudos. 

„Akivaizdu, kad ši tvarka pasiteisino su kaupu. Todėl siūlome dar labiau išplėsti šią praktiką naujajame ANK, o kartu įtvirtinti ir kitas priemones, kurios leistų iš esmės atsisakyti ilgai trunkančio, brangiai kainuojančio ir neretai neveiksmingo administracinio proceso“, - sako teisingumo ministras Remigijus Šimašius.

ANK visiškai atsisakoma arešto bausmės už administracinius pažeidimus (ji paliekama kaip baudžiamoji sankcija), įtvirtinama daugiau galimybių skirti viešuosius darbus, išklausyti auklėjamuosius kursus ir pan. Siūloma numatyti galimybę ir visai neskirti nuobaudos tais atvejais, kai asmuo padaro mažai pavojingą nusižengimą.

Rengiant ANK buvo sistemiškai ir aiškiai atskirtas nusižengimų reglamentavimas pagal jų sunkumą. Už lengvesnius ir nepavojingus prasižengimus bus taikoma atsakomybė pagal ANK, už sunkesnius – Baudžiamasis kodeksas (BK). Atsižvelgiant į tai, keletas nuostatų iš dabartinio ATPK keliaus į BK. Tai nusikaltimai dėl nelegalaus darbo, vairavimo išgėrus ir neturint teisės to daryti, iškirtus be leidimo daugiau nei 500 m3 miško ir pasipriešinimas pareigūnams. 

Bus ir daugiau naujovių. Siekiant išvengti piktnaudžiavimo numatoma, kad tas pats pareigūnas negalės ir nustatyti pažeidimą, ir skirti už jį nuobaudą. Norint, kad bylų nagrinėjimas vyktų greičiau, teismai įpareigojami visus dokumentus bylos šalims siųsti elektroniniu būdu ir tokiu pat keliu juos priimti. 

Išsamiau su Seimui pateiktu ANK projektu galima susipažinti internete.

Skyriaus naujienos

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Mus rasite

Lankomumo statistika


www.serveriai.lt