Trečiadienis, Birželis 03, 2020
   
Tekstas

Švietimo bendruomenė diskutuoja aktualiausiais klausimais

Alantos technologijos ir verslo mokykloje (Molėtų r.) Švietimo ir mokslo ministerija surengė dviejų dienų seminarą „Švietimo aktualijos: indėlis, procesas, rezultatas“.

Seminare dalyvavęs švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius apžvelgė svarbiausius artimiausiu metu planuojamus atlikti darbus. Šiuo metu dirbo grupė svarsto galimus mokinio krepšelio metodikos pakeitimus, kad būtų galima užtikrinti racionalų mokyklų komplektavimą ir tęsti sisteminius pokyčius, stiprinant mokyklų savarankiškumą. 

Kalbėdamas apie kaimo vidurines mokyklas, kurios surenka tik vieną vienuoliktokų klasę, ministras pabrėžė, kad jų išlikimas negali būti sprendžiamas ugdymo kokybės sąskaita. Komplektavimo išimtys yra padarytos pasienio vietovių vidurinėms mokykloms ir dar svarstoma aplink didžiuosius miestus esančių mokyklų padėtis. „Tačiau siekis žūtbūt išlaikyti kaimo vidurinę mokyklą gali reikšti ir tai, kad ims mažėti ir sunyks aplinkinės pagrindinės mokyklos“, - sakė  G.Steponavičius. 

Kovo pradžioje savivaldybės patvirtino bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos planus iki 2015 metų. Kaip numatyta  Švietimo įstatyme, Lietuvoje bus įtvirtinta nauja mokyklos struktūra – pradinė mokykla, 8 klasių progimnazija, 10 klasių pagrindinė mokykla ir gimnazija – 12 klasių kaimo vietovėse bei 4 klasių didesniuose miesteliuose ir miestuose. 

Švietimo ir mokslo ministras G.Steponavičius pažymėjo, kad per birželio mėnesį planuojama parengti teisės aktus, reikalingus neseniai patvirtintos Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcijai  įgyvendinti. Įvairiems mokytojų tobulinimosi projektams, kuriuose įgytos žinios ir įgūdžiai vertinami kaip kvalifikacijos kėlimas, yra skiriama šimtai mln. Lt iš ES finansavimo šaltinių ir krepšeliams skirtų lėšų. 

Dvi dienas truksiančiame renginyje ministerijos atstovai, savivaldybių administracijos švietimo padalinių vadovai, mokyklų direktoriai, specialistai ir ekspertai, diskutuos dėl mokinio krepšelio metodikos, mokymosi formų ir mokymo proceso organizavimo. Taip pat aptars mokyklų tinklo pertvarkos, Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo pakeitimus, eksperimentinio mokytojų darbo apmokėjimo klausimus.

Seminaro dalyviai diskutuos apie Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepciją ir kvalifikacinius reikalavimus mokytojui ir kt.

Skyriaus naujienos

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Mus rasite

Lankomumo statistika


www.serveriai.lt