Antradienis, Birželis 02, 2020
   
Tekstas

Suvienodinamos galimybės gauti valstybės finansavimą: nustatyti „slenkstiniai“ rodikliai

Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius pasirašė įsakymą, nustatantį minimalius rodiklius pretenduojant į valstybės finansuojamas aukštojo mokslo studijas. Juo įtvirtinama nuostata, kad stojantiems į universitetus ir kolegijas reikia būti išlaikius du brandos egzaminus – privalomą lietuvių kalbos bei vieną pasirenkamąjį, ir atsisakoma šiam priėmimui anksčiau nustatyto išimtinio reikalavimo stojant į universitetus – trijų brandos egzaminų.

„Toks sprendimas priimtas įvertinus turimą informaciją, kad šiemet bendrajame priėmime į aukštąsias mokyklas ypač daugėja stojančiųjų, kurie yra baigę mokyklas anksčiau, kai galiojo minimalaus slenksčio skirtingos taisyklės, – sako švietimo ir mokslo viceministrė Nerija Putinaitė. – Todėl įvertinus pastarųjų trijų metų priėmimo duomenis buvo nutarta visiems suvienodinti sąlygas ir galimybes stoti į aukštąsias mokyklas.“ 

Būta atvejų, kai dėl skirtingų slenkstinių kriterijų valstybės finansavimą yra gavę mažiau balų surinkę abiturientai, o daugiau surinkusieji – patekdavo tik į valstybės nefinansuojamas vietas.  „Šiemet prasidėjus bendrajam priėmimui matydami vis didėjantį skaičių stojančiųjų, kurie baigė vidurines mokyklas prieš dvejus ar trejus metus, priėmėme sprendimą pašalinti galimai ribojantį veiksnį geriausiems vienodomis sąlygomis pretenduoti į valstybės finansavimą studijoms. Studijų krepšelis turi tekti geriausiai besimokantiems“, – sako švietimo ir mokslo viceministrė.

Iš 18 tūkst. šiemet jau pradėjusių prašymo studijuoti registraciją bendro priėmimo į aukštąsias mokyklas sistemoje apie 7 tūkst. yra mokyklas baigusieji anksčiau. 

Stojančiųjų registracija į Lietuvos aukštųjų mokyklų – universitetų ir kolegijų – studijų programas LAMA BPO informacinėje sistemoje vyksta nuo birželio 1d. Kandidatų prašymai priimami iki liepos 23 d. 17 val.

Kas galės gauti valstybės finansavimą studijoms, numato Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarka. Nustatyti minimalūs rodikliai pretenduojant į valstybės finansuojamas studijų vietas neturi įtakos Geriausiųjų eilės skaičiavimo tvarkai ir nekeičia prieš dvejus metus paskelbtų stojimo sąlygų. Galimybė gauti valstybės finansavimą, kaip ir anksčiau, priklauso nuo konkursinių balų. Į aukštąsias mokyklas priimama pagal 4 mokomųjų dalykų rezultatus. Pagal Geriausiųjų eilės sudarymo tvarką kartu su stojančiaisiais į valstybės finansuojamas vietas bus atrenkami ir stojantys į mokamas vietas bei pretenduojantys į studijų stipendiją.  

Aukštosioms mokykloms bei jų autonomijai paliekama teisė nustatyti balų slenksčius būsimiems pirmakursiams. Tai nėra naujiena, nes kai kurie universitetai jau taiko minimalių balų reikalavimą net ir stojantiems į mokamas studijas. 

Švietimo ir mokslo ministerija atkreipia stojančiųjų dėmesį dėl viešojoje erdvėje paskleistos klaidinančios informacijos apie privalomų egzaminų skaičių brandos atestatui gauti. Mokyklos baigimo tvarka nesikeičia – brandos atestatas suteikiamas išlaikius 2 brandos egzaminus.

Skyriaus naujienos

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Mus rasite

Lankomumo statistika


www.serveriai.lt