Sekmadienis, Gegužė 31, 2020
   
Tekstas

Geriausi studentų baigiamieji darbai transporto tematika varžysis konkurse

Susisiekimo ministerija, siekdama skatinti Lietuvos aukštųjų mokyklų studentus domėtis transporto mokslo potencialu ir rašyti mokslinius darbus transporto tematika, organizuoja geriausių studentų darbų transporto tematika konkursą.

„Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų darbai – tai naudingų įžvalgų, naujų idėjų, vertingų pastabų ir siūlymų lobynas. Vykdydamas tyrimus, nuolatos kaupdamas, sistemindamas, analizuodamas duomenis, lygindamas užsienio ir Lietuvos patirtis, akademinis jaunimas tampa nepakeičiamais tarpininkais ir aktyviais naujausios informacijos skleidėjais. Šiuo konkursu norime ne tik sudominti ir paskatinti studentus rašyti transporto temomis, bet ir suteikti galimybę būti įvertintiems“, – sakė Susisiekimo ministerijos kancleris Tomas Karpavičius.  

Baigiamuosius studentų darbus vertins komisija sudaryta iš Susisiekimo ministerijos ir jai pavaldžių institucijų, įvairių transporto sričių ekspertų. Konkurse, kuris vyks kartą per metus galės dalyvauti pirmosios, antrosios ir trečiosios studijų pakopos studentai, parašę baigiamuosius darbus transporto tematika.

Konkursui gali būti teikiami tik autoriniai einamaisiais mokslo metais, t. y. nuo praėjusių metų rugsėjo 1 d. iki š. m. liepos 1 d., baigiamųjų darbų gynimo komisijai pristatyti ir apginti darbai.

Studentai, pageidaujantys dalyvauti konkurse, tiesiogiai arba paštu nuo liepos 1 d. iki liepos 31 d. 17 val. turi pateikti Susisiekimo ministerijos Transporto politikos departamento Plėtros ir inovacijų skyriui baigiamąjį darbą, jo santrauką, prašymą dalyvauti konkurse, fakulteto dekano rekomendaciją ir darbo vadovo ar konsultanto atsiliepimą.

Devynių komisijos atrinktų geriausių baigiamųjų darbų autoriai varžysis dėl I-III vietų ir bus apdovanoti diplomais ir piniginėmis premijomis – pirmosios studijų pakopos baigiamieji darbai (I vieta – 2000 Lt, II vieta – 1500 Lt, III vieta – 700 Lt), antrosios studijų pakopos baigiamieji darbai (I vieta – 2500 Lt, II vieta – 2000 Lt, III vieta – 1000 Lt), trečiosios studijų pakopos baigiamieji darbai (I vieta – 3000 Lt, II vieta – 2300 Lt, III vieta – 1500 Lt).

Konkurse dalyvavusiems studentams, kurių darbai nepateko į atrinktų devynių geriausių baigiamųjų darbų sąrašą, gali būti skiriamos skatinamosios „Inovatyvios idėjos“ premijos po 500 Lt.

Daugiau informacijos apie konkurso nuostatas, baigiamųjų darbų vertinimo kriterijus, premijų skyrimą, taip pat prašymo dalyvauti konkurse ir rekomendacijos formas rasite čia – http://www.sumin.lt/lt/veikla/veiklos_sritys/kita_veikla/konkursai.

Skyriaus naujienos

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Mus rasite

Lankomumo statistika


www.serveriai.lt