Sekmadienis, Gegužė 31, 2020
   
Tekstas

Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius: išorinis vertinimas – aukštosioms mokykloms iššūkis ir impulsas žengti į priekį

Šiandien Švietimo ir mokslo ministerijoje įvykusioje spaudos konferencijoje pristatyti dalies aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo rezultatai. Konferencijoje dalyvavo švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius ir viceministrė Nerija Putinaitė, Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) direktorius Artūras Grebliauskas,  Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) Studijų politikos analizės skyriaus vedėja Laura Stračinskienė.

Kaip pabrėžė ministras G. Steponavičius, aukštųjų mokyklų išorinis vertinimas – vienas iš svarbiausių mokslo ir studijų reformos žingsnių. Pirmieji išorinio vertinimo rezultatai nėra nei nuosprendis, nei galutinė išvada, tai ne skirstymas į geras ar blogas aukštąsias mokyklas. Tai iššūkis, o kartu ir impulsas žengti į priekį, – sakė Gintaras Steponavičius.

„Mūsų bendras tikslas – tiksliai identifikuoti silpnąsias aukštųjų mokyklų veiklos vietas ir siekiant kuo geresnės studijų kokybės įgyvendinti ekspertų pateiktas rekomendacijas. Dalis aukštųjų ėmėsi pertvarkų jau vertinimo metu, tuos pokyčius vertiname kaip dalykišką praktiką, – sakė Gintaras Steponavičius. – Vertinimo dabartinis etapas atskleidė, kad kai kurioms aukštosioms reikia stengtis keleriopai daugiau, nei buvo įpratusios.“

Ministras pažymėjo, kad aukštųjų mokyklose vertinimo išvadose atsispindi tai, apie ką ne kartą buvo kalbėta, – reikia tobulinti mokslinės veiklos vadybą, mokslinę veiklą labiau susieti su strateginiais tikslais, stiprinti studijų tarptautiškumą ir t.t.  

Universitetų ir kolegijų išorinis vertinimas Lietuvoje vykdomas pirmą kartą. Iki mokslo ir studijų reformos buvo tikrinama tik atskirų studijų programų kokybė ir mokslinė veikla. 

Pasak ministro, užbaigus įvertinimo darbą 2014 m. bus žinoma objektyvi aukštųjų mokyklų  būklė ir bus pateiktos aiškios rekomendacijos, kokių  joms reikia imtis priemonių, kad užtaisytų nustatytas veiklos spragas. Šiuo metu įvertinta ar tebevertinama 18 kolegijų ir universitetų veikla 2008-2010 m. laikotarpiu.  

Aukštųjų mokyklų išorinis vertinimas susideda iš dviejų dalių – ekspertai atskirai įvertina aukštųjų mokyklų išteklius ir veiklą. Pirmąją vertinimo dalį sudaro aukštosios mokyklos materialių ir žmogiškųjų išteklių vertinimas, kuriam renkami kiekybiniai duomenys apie atliekamus mokslinius ir taikomuosius tyrimus, pedagoginio ir administracinio personalo sudėtį ir kvalifikaciją, priimamų studijuoti akademinį pasirengimą ir studentų skaičiaus kaitą, valstybės biudžeto lėšų naudojimo tikslingumą bei kita. Šį vertinimą atlieka Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA).

Antrąją vertinimo dalį sudaro užsienio ir Lietuvos ekspertų atliekamas aukštosios mokyklos veiklos kokybės vertinimas, apimantis įvairius aukštosios mokyklos veiklos aspektus, įskaitant ir jos studijų kokybės lygį. Šią vertinimo dalį organizuoja Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC).

Jei  bendras aukštosios mokyklos vertinimas yra teigiamas, aukštoji mokykla akredituojama 6 metams. Jei bent viena iš vertinimo dalių neigiama, aukštoji mokykla akredituojama 3 metams, per kuriuos turi įgyvendinti ekspertų rekomendacijas. 

Instituciniu vertinimu siekiama įvertinti bendrą aukštosios mokyklos veiklos kokybę ir valstybės lėšų naudojimo efektyvumą, sukurti prielaidas aukštosios mokyklos veiklai gerinti, apie vertinimo rezultatus informuoti visuomenę ir sprendimų priėmėjus.

Daugiau informacijos apie aukštųjų mokyklų išorinį vertinimą galima rasti čia:

Skyriaus naujienos

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Mus rasite

Lankomumo statistika


www.serveriai.lt