Ketvirtadienis, Vasaris 20, 2020
   
Tekstas

Dalyvaujant visuomenei priimti pirmieji sprendimai dėl lygtinio paleidimo

Lygtinio paleidimo komisijos, šių metų liepos mėnesį pradėjusios veiklą prie įkalinimo įstaigų, sklandžiai pradėjo savo darbą ir priėmė pirmuosius atsakingus sprendimus dėl nuteistųjų paleidimo lygtinai.

Iš viso, įsigaliojus naujam Probacijos įstatymui, visose 11 Lietuvos įkalinimo įstaigų pradėjo veikti 14 lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų komisijų (Pravieniškių pataisos namuose – atvirojoje kolonijoje – 3, Laisvės atėmimo vietų ligoninėje – 2). Jose pusė atstovų dirba iš organizacijų ar visuomenės atstovų, nesusijusių su bausmių vykdymo sistema.

„De facto tai reiškia, kad visuomenė jau dalyvauja priimant teismų sprendimus. Nuteistųjų prašymų dėl lygtinio paleidimo svarstymo procedūra tapo gerokai griežtesnė, atitinkamai sustyguota sprendimą priimančiųjų atsakomybė: įkalinimo įstaigų bei probacijos pareigūnai pagal specialią metodiką parengia išvadas apie kiekvieno nuteistojo elgesį ir riziką, tuomet lygtinio paleidimo  komisija, kurioje dalyvauja ir visuomenės atstovai, jas ir kitą turimą informaciją atsakingai įvertina bei priima sprendimą, kuris perduodamas teismui tvirtinti. Taigi, šie sprendimai priimami gerokai objektyviau ir atsakingiau“, - sako teisingumo ministras Remigijus Šimašius.

Iki šiol teismui siūlyti kurį asmenį paleisti anksčiau galėjo įkalinimo įstaigų vadovai, nebuvo nustatyta aiškių kriterijų į ką turi būti atsižvelgiama, tad buvo palikta atvira landa galimiems neleistiniems susitarimams. 

Nuo šiol į laisvę lygtinai išeiti gali tik tie asmenys, kurie noriai stengiasi grįžti į visuomeninį gyvenimą, jau atliko didžiąją dalį bausmės ir nekelia grėsmės visuomenei. Tuo tikslu yra vertinama kaip nuteistasis elgėsi bausmės atlikimo metu, kaip noriai ir kiek dalyvavo įvairiose pataisos programose, kaip psichologai ar probacijos pareigūnai vertina jo elgesio pokyčius, ar nuteistasis palaiko santykius su šeima ir rūpinasi artimaisiais, ar stengiasi atlyginti padarytą žalą (jei tokia buvo) ir pan. Išleidžiamiems anksčiau laiko lygtinai asmenims specialios komisijos taip pat nustato ir griežtus įpareigojimus – pvz. mokytis, atlikti viešuosius darbus, tam tikru laiku būti namuose ir kt.- bei atidžiai stebi kaip jų laikomasi. 

Per pirmas dvi savaites jau įvyko 7 pirmieji lygtinio paleidimo komisijos posėdžiai, kurių metu buvo įdėmiai svarstomas kiekvienas nustatytas sąlygas atitinkančių nuteistųjų prašymas. Iš viso nuo liepos 1 d. visoms 14-ai komisijų prašymus paleisti lygtinai pateikė 244 nuteistieji. Per pirmus posėdžius apsvarstyta 25, iš kurių 11 bus teikiama teismui sankcionuoti.

Naujųjų komisijų posėdžiai jau įvyko Kauno tardymo izoliatoriuje, Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje-pataisos namuos, Marijampolės pataisos namuose (du), Alytaus pataisos namuose ir Panevėžio pataisos namuose, Vilniaus pataisos namuose. 

Specialiose komisijose, sudarytose vieneriems metams iš 8 narių, sprendimus priima visuomenės, savivaldybių, vaiko teisių apsaugos tarnybos, asociacijų, religinių bendruomenių, švietimo įstaigų, Kalėjimų departamento, probacijos tarnybų, psichologų atstovai. 


Pagrindinės komisijų funkcijos – priimti sprendimą taikyti arba netaikyti nuteistajam lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos, kuris pagal įstatymus turi teisę prašyti išeiti į laisvę anksčiau laiko,  nagrinėti nuteistųjų prašymus lygtinai paleisti iš pataisos įstaigos, socialinio tyrimo išvadas, teismo nutartis atsisakyti patvirtinti komisijos nutarimą taikyti nuteistajam lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos, vertinti nuteistojo elgesį bausmės atlikimo metu įkalinimo įstaigoje, taikytas socialinės reabilitacijos priemones ir jų įvykdymo rezultatus, nusikalstamo elgesio riziką pakartotinai nusikalsti ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos sprendimui dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų taikymo, taip pat teikia rekomendacijas pataisos įstaigai ir nuteistajam dėl tolimesnės nuteistojo socialinės reabilitacijos, nuteistojo nusikalstamo elgesio rizikos mažinimo.

Skyriaus naujienos

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Mus rasite

Lankomumo statistika


www.serveriai.lt