Trečiadienis, Gruodis 11, 2019
   
Tekstas

Mažiau biurokratijos registruojant civilinės būklės aktus

Šiandien Vyriausybė sutarė supaprastinti civilinės būklės aktų registravimo procedūrą ir atsisakyti popierinių gimimo, mirties, santuokos ar ištuokos liudijimų.

Šiuo metu kreipiantis dėl socialinių, sveikatos priežiūros ar kitų paslaugų, valstybės institucijos asmens kartais prašo pateikti oficialų popierinį civilinės būklės akto įregistravimą patvirtinantį liudijimą. Pavyzdžiui, norint gauti vienkartinę išmoką gimus vaikui, gali reikėti pateikti vaiko gimimo liudijimą, kreipiantis dėl laidojimo pašalpos - mirties liudijimą ir pan.  Teisingumo ministro Remigijaus Šimašiaus teigimu, visos institucijos, kurioms sprendimų priėmimui būtų reikalinga informacija apie asmens civilinę būklę, duomenis gali gauti tiesiogiai iš Gyventojų registro. 

„Visa informacija apie asmenų civilinę būklę yra kaupiama valstybės registruose, tačiau kažkodėl iš žmonių vis dar yra reikalaujama duomenis apie tai institucijoms pateikti popieriniuose dokumentuose. Gyvenant informacinių technologijų amžiuje tokia biurokratija, kainuojanti laiką ir pinigus, nėra pateisinama. Žmonės neturėtų būti popierinių dokumentų paštininkais tarp įstaigų“, -  sako R. Šimašius.

Teisingumo ministerijos parengti įstatymų pakeitimai numato, kad visą informaciją apie asmens gimimą, mirtį, ištuoką ir kitus civilinės būklės aktus tiesiogiai  civilinės metrikacijos įstaigoms elektroninių sistemų pagalba  perduos pačios juos užfiksavusios institucijos - teismai, notarai, sveikatos priežiūros institucijos ir t.t. Pvz. teismai perduos sprendimus dėl santuokos nutraukimo, tėvystės nustatymo ar pripažinimo, notarai – pareiškimus dėl tėvystės pripažinimo, o sveikatos priežiūros įstaigos  - medicininį gimimo įrašą ar medicininį mirties liudijimą. Žmonėms nereikės pernešti dokumentų iš vienos įstaigos į kitą. Į civilinės metrikacijos įstaigą asmenims reikės eiti tik tuo atveju, kai norės sudaryti santuoką ar įregistruoti vaiko gimimą (turės paduoti pareiškimą, kuriame nurodys vaiko vardą). 

Teisingumo ministro teigimu, nauja tvarka per metus asmenims leis sutaupyti apie 100 tūkst. vizitų į valstybės įstaigas. Atsisakius rinkliavos už civilinės būklės aktų registravimą ir įtraukimą į apskaitą, skaičiuojama, kad žmonės per metus sutaupys apie 300 tūkst. litų, kuriuos sumoka civilinės metrikacijos įstaigoms už minėtas paslaugas. Apie 200 tūkst. litų turės būti skirta Gyventojų registro, kuriame bus sisteminami elektroniniai duomenys, modernizavimui, kartu pritaikant ir kitų jau įdiegtų informacinių sistemų galimybes. 

Greta šių pokyčių taip pat numatoma, kad asmenys galės visus reikalus civilinės metrikacijos įstaigose tvarkytis nepriklausomai nuo to, kur yra registruota jų gyvenamoji vieta (kaip yra šiuo metu). Taip, pavyzdžiui, norėdami susituokti asmenys galės kreiptis tiesiogiai į bet kurią civilinės metrikacijos įstaigą, kurioje nori sudaryti santuoką.

Siekiant sumažinti administracinę naštą žmonėms ir supaprastinti biurokratines procedūras, pateiktuose įstatymo projektuose yra sprendžiamos ir kitos su civilinės būklės aktų registravimu susijusios problemos. 

Šiems pakeitimams įtvirtinti parengtas Civilinės būklės aktų registravimo įstatymo projektas ir kiti teisės aktai. Jiems šiandien pritarė Vyriausybė, tad artimiausiu metu jie bus teikiami Seimui svarstyti. Su minėtais pakeitimais išsamiau susipažinti galima internete.

Skyriaus naujienos

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Mus rasite

Lankomumo statistika


www.serveriai.lt