Šeštadienis, Rugpjūtis 08, 2020
   
Tekstas

Lietuva nepritaria privalomam duomenų apsaugos inspektoriui įmonėse

Teisingumo ministras Remigijus Šimašius nepritaria Europos Komisijos idėjai įtvirtinti pareigą kiekvienoje įmonėje, kuri turi daugiau nei 250 darbuotojų, įsteigti atskirą asmens duomenų apsauga besirūpinančio darbuotojo pareigybę.

Tokia idėja šiandien svarstyta neformalioje Europos teisingumo ir vidaus reikalų ministrų Taryboje, diskutuojant apie Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo ir Direktyvos policijos ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srityse projektus. 

Mūsų šalį neformalioje Taryboje atstovaujantis teisingumo ministras atkreipė dėmesį, kad nustačius tokią pareigą būtų uždedama neadekvati našta verslui, todėl svarstant kaip geriau užtikrinti asmens duomenų apsaugą, reikėtų ieškoti labiau subalansuotų sprendimų.

„ES Komisijos iniciatyva dėl duomenų apsaugos reformos gera, tačiau ne iki galo išbaigta. Be to, iš siūlymų būtinai reikia atsisakyti privalomo duomenų apsaugos pareigūno įmonėse. Reglamente galėtų būti nustatyta, kad įmonė turėtų užtikrinti, jog joje būtų priskirta asmens duomenų apsaugos užtikrinimo funkcija kažkuriam iš darbuotojų (įmonė jį parinktų savo nuožiūra, pvz. priskirtų atitinkamą funkciją personalo darbuotojams ar kt.), tačiau neįtvirtinti griežtos prievolės steigti atskirą pareigybę. Taip būtų išlaikomas balansas tarp tinkamos duomenų subjektų apsaugos užtikrinimo ir administracinės naštos mažinimo“, - sako R. Šimašius.

Ministras pabrėžė, kad tuo pačiu turėtų būti užtikrinta, kad nustačius reikalavimus užtikrinti duomenų apsaugos funkcijų atlikimą įmonėse, šis principas turėtų vienodai galioti tiek privačiame, tiek viešajame sektoriuje. 

Šiuo metu Komisija yra suskaičiavusi, kad visam ES privačiam sektoriui prievolė steigti atskirą pareigybę galėtų kainuoti apie 320 mln. eurų. Viešojo sektoriaus išlaidos nėra įvertintos. Tačiau atkreipiamas dėmesys, kad priėmus visas Reglamento nuostatas, jo nauda visoje ES siektų apie 2,5 mlrd. eurų. Daugiausia būtų sutaupoma dėl to, kad būtų atsisakoma privalomo duomenų valdytojų registravimo, taip pat aiškiau sustyguojamos kitos asmens duomenų nuostatos ir sumažinama bylinėjimosi teismuose tikimybė. 

Teisingumo ministras pateikė ir daugiau pastabų dėl kitų šio Reglamento aspektų, apie kurį jau yra diskutuojama bemaž pusmetį. Šalia pateiktų pastabų, ministras pažymėjo, kad iš esmės pritaria minėto Reglamento tikslui sukurti geresnį asmens duomenų apsaugos mechanizmą ir įtvirtinti daugiau priemonių, leisiančių žmonėms geriau tvarkyti savo duomenis el. erdvėje, sukurti vieningą visoje ES galiojantį duomenų apsaugos taisyklių rinkinį, padidinti duomenų valdytojų atsakomybę ir atskaitingumą netinkamo duomenų naudojimo atvejais ir pan.

Šiuo metu Reglamento projektas svarstomas Europos Tarybos darbo grupėse. Projektą planuojama patvirtinti iki 2014 metų.

Skyriaus naujienos

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Mus rasite

Lankomumo statistika


www.serveriai.lt