Ketvirtadienis, Gegužė 28, 2020
   
Tekstas

Piliečiai aktyviai tikrinasi, ar priklauso politinėms partijoms

Prieš dvi savaites Teisingumo ministerijai paskelbus, kad asmenys gali specialioje elektroninėje sistemoje pasitikrinti, ar priklauso politinei partijai, šia galimybe jau pasinaudojo per 3000 asmenų.

Teisingumo ministerija sulaukė ir keliolikos piliečių pranešimų apie pastebėtus neatitikimus ir klausimų, kur kreiptis, jeigu ši elektroninė sistema rodo netikslius duomenis. Vieni jų prisijungę prie šios sistemos sužinojo, kad jokiai politinei partijai nepriklauso, nors realiai yra politinės partijos nariais, kiti priešingai - nepriklauso jokioms politinėms organizacijoms, tačiau sistema rodo jų narystę kurioje nors iš partijų, dar treti mato, kad partija, kuriai anksčiau priklausė, neišbraukė jų iš savo sąrašų, nors jie jau laiko save kitos politinės organizacijos nariais ir pan.

Asmenys, kurių duomenys apie priklausymą politinėms partijoms neatitinka tikrovės, turėtų kreiptis tiesiogiai į šias politines partijas, kad šios ištaisytų klaidas partijų narių sąrašuose. Teisingumo ministerija negali vienašališkai keisti pateiktų partijų sąrašų, tačiau į turimą informaciją apie klaidas juose atsižvelgia vertindama ar partija turi pakankamą skaičių narių, t.y. ne mažiau nei 1000 pilnamečių Lietuvos piliečių. Jei politinė partija, į kurią kreipiasi žmogus, neištaiso klaidos ar nereaguoja į prašymą, žmogus taip pat gali kreiptis į teismą. 

Sistemoje, kur asmenys gali pasitikrinti narystę partijoje, yra suvesti duomenys, kuriuos politinės partijos yra pateikusios Teisingumo ministerijai iki š. m. kovo 1 d. Ministerijai partijos iki šios datos kasmet privalo pateikti atnaujintus savo narių sąrašus, kurie yra tikrinami žiūrint ar jie atitinka teisės aktų reikalavimus, ar šiuose sąrašuose yra pakankamai narių, ar jie yra pilnamečiai, ar jų narystė nesidubliuoja su kitų partijų sąrašais ir pan.

Kiekvienais metais iki balandžio 1 d. ministerija privalo informuoti Vyriausiąją rinkimų komisiją apie politinės partijos narių sąrašų pateikimą bei narių skaičiaus atitikimą įstatymo reikalavimams. 

Jei partija sąrašo nepateikia ar pagal pateiktą sąrašą bus nustatyta, kad jame yra mažiau nei 1000 narių, ji negali dalyvauti rinkimuose bei pretenduoti į kasmet iš valstybės biudžeto skiriamus asignavimus. Taip pat partijos narių sumažėjus daugiau nei įstatymų leidžiamas minimumas, partija  gali būti likviduota, jeigu ji pati per 6 mėnesius po tokio sumažėjimo nenutaria partijos reorganizuoti ar pertvarkyti. Jeigu sprendimas reorganizuoti ar pertvarkyti nepriimamas, tokia partija laikoma likviduojama pasibaigus šešių mėnesių terminui nuo pranešimo Juridinių asmenų registro tvarkytojui apie dalyvių skaičiaus sumažėjimą viešo paskelbimo registre dienos.

Prisijungti prie minėtos sistemos galima per elektroninės valdžios vartus internete, identifikavus asmens tapatybę per elektroninės bankininkystės sistemas ar elektroniniu parašu.  

Šiuo metu Lietuvoje yra registruotos 44 politinės partijos, kurių bendras narių skaičius siekia daugiau nei 106 tūkst.

Skyriaus naujienos

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Mus rasite

Lankomumo statistika


www.serveriai.lt