Ketvirtadienis, Gegužė 28, 2020
   
Tekstas

Verslo priežiūros institucijos matuos savo darbo efektyvumą

Verslo priežiūra turi būti vykdoma aiškiai žinant, kokiu tikslu apskritai reikia tikrinti verslą, kada ir kaip tai daroma, ir kokia iš šios veiklos nauda visuomenei.

Iki šiol neretai institucijos tiesiog vykdydavo joms pavestas funkcijas, tačiau ne visuomet vertindavo ar visos jos tikrai reikalingos, kokia vienos ar kitos funkcijos nauda ar prasmė, kaip apskritai sekasi siekti užsibrėžtų tikslų.

Nuo šiol teisingumo ir ūkio ministrai, vykdydami verslo priežiūros reformą, Vyriausybės pritarimu įtvirtino pareigą visoms verslą prižiūrinčioms institucijoms nustatyti aiškius savo darbo tikslus ir matuoti, ar daromas darbas leidžia jų siekti, kokiai veiklai skirti daugiausia pastangų.

„Ne paslaptis, kad dažnai institucijos vykdo veiklą dėl veiklos ir nelabai gali paaiškinti kam ši veikla apskritai yra reikalinga. Tokiam požiūriui vietos nepaliekame. Institucija ne tik turi turėti aiškų tikslą, bet ir rodiklius, kurie leidžia matyti kaip sekasi jo siekti, ar tai daroma protingai ir efektyviai. Institucijos, kurios to padaryti nesugeba, turės rimtų problemų pagrįsti kam joms reikalingas biudžetinis finansavimas“, - sako teisingumo ministras Remigijus Šimašius.

Savo veiklos matavimas leis institucijoms įvertinti ar tikrai didžiausias dėmesys yra skiriamas būtent rizikingiausioms sritims, ar daugiausia jėgų eikvojama nereikšmingoms smulkmenoms. Periodinis matavimas yra būtinas tam, kad būtų galima nuolat tobulinti savo veiklą ir iš tiesų dirbti tai, kas reikalinga, o ne tai, kas padeda pateisinti savo, kaip institucijos, egzistavimą. 

„Įpareigojimas priežiūros institucijoms įsidiegti ir vadovautis veiklos efektyvumo rodikliais leis verslo priežiūros institucijoms, taip pat verslininkams ir kitiems suinteresuotiems asmenims stebėti, koks progresas vyksta keičiantis verslo priežiūrą vykdančių institucijų veiklai. Be to, tai suteiks verslo priežiūros institucijoms daugiau skaidrumo ir dar labiau paskatins gerinti savo veiklos metodus. Jau dabar matome institucijų pažangą realizuojant siūlomas pertvarkos priemones. Tačiau tai tik pokyčių pradžia ir įgyvendinamos priemonės yra tobulinamos, siekiant geresnių sąlygų verslui“, - sako ūkio ministras Rimantas Žylius. 

Ūkio subjektus prižiūrinčios institucijos privalo įsidiegti labai aiškius veiklos matavimo rodiklius ir jų reikšmes skelbti viešai ne rečiau nei kartą per mėnesį. 

Jos turės matuoti, kiek patikrinimų atliekama planuotai ir kiek neplanuotai, ir kurių metu daugiau nustatoma riziką visuomenei keliančių pažeidimų. Taip pat vertinti kokiose srityse žalą visuomenei sukelti galintys pažeidimai aptinkami dažniausiai ir kokios jų tendencijos. Kurioms sritims tikrinti institucijos meta daugiausia pajėgų, kiek pavyko atlikti patikrinimų, kurie padėjo užkirsti kelią žalai atsirasti. 

Kartu turės būti skelbiama ir kiek patikrinimų yra atliekama naudojant kontrolinius klausimynus, ar sistemingai skelbiama informacija apie planuojamus patikrinimus ir pan.

Ne rečiau nei kas ketvirtį institucijos privalės atlikti vidines ir išorines apklausas bei jų metu išsiaiškinti ar jų vykdomos konsultacijos yra naudingos, ypač pradedančiajam verslui, ar naudojami kontroliniai klausimynai yra aiškūs, kiek institucija yra pateikusi iniciatyvų panaikinti perteklinius ar neadekvačius reikalavimus teisės aktuose, kuriuos pastebėjo vykdydama savo veiklą ir kt. 

Kaip verslą prižiūrinčioms institucijoms sekasi įgyvendinti šiuos dalykus bus atitinkamai atsižvelgiama ir vertinant jų metines veiklos ataskaitas. 

Šie ir kiti pakeitimai nustatyti siekiant tobulinti ūkio subjektus prižiūrinčių institucijų veiklą bei gerinti verslo aplinką. Išsamiau su jais galima susipažinti Vyriausybės nutarime „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“. Daugiau apie visą verslą kontroliuojančių institucijų pertvarką galima rasti internete.

Skyriaus naujienos

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Mus rasite

Lankomumo statistika


www.serveriai.lt