Ketvirtadienis, Gegužė 28, 2020
   
Tekstas

Mokykloms ir mokiniams rengiamas tarpusavio pagarbaus elgesio reglamentas

Pirmą kartą mokykloms parengtas rekomendacijų projektas, numatantis leistinas poveikio priemones netinkamai besielgiantiems vaikams. Šiomis rekomendacijomis siekiama padėti mokyklų darbuotojams efektyviai reaguoti į kraštutinius netinkamo elgesio atvejus ir užtikrinti  psichologiškai ir fiziškai saugią aplinką mokyklos bendruomenėje.

„Projektas bus pateiktas svarstyti mokykloms, pedagogų profesinėms organizacijoms, socialiniams  partneriams – kartu  nutarsime, kokios priemonės leis užtikrinti  darbingą ir draugišką aplinką mokyklose, garantuos tvarką ir efektyvius drausminimo būdus tais atvejais, kai įžūlus mokinio elgesys akivaizdžiai trukdo pamoką, – sako švietimo ir mokslo viceministras Vaidas Bacys. – Mokyklų bendruomenėms reikia turėti aiškias gaires, kaip elgtis vienu ar kitu konfliktišku atveju,  apibrėžti, kas mokytojui leistina, kas ne“.  

Šis projektas buvo parengtas remiantis Didžiosios Britanijos pedagogų patirtimi ir analogišku teisiniu aktu.   

Rekomendacijose bus apibrėžta, kas laikoma netinkamu mokinio elgesiu, kokios gali būti mokyklos darbuotojo poveikio priemonės – veiksmai, kuriais siekiama tai nutraukti.   

Pasak viceministro V. Bacio,  projekte aptariami ir tokie jautrūs dalykai, kada ir kaip gali  būti patikrinti mokinio daiktai arba kokie galimi su fiziniu kontaktu susiję mokyklos darbuotojo  veiksmai, kai siekiama užkirsti kelią mokinio elgesiui, keliančiam realų pavojų jo paties ar aplinkinių gyvybei, sveikatai ar saugumui. „Norime aiškiai reglamentuoti, kokiose situacijose ir kokiomis poveikio priemonėmis mokytojas turi drausminti agresyviai besielgiantį auklėtinį. Taip pat bus nurodyta, kokie veiksmai laikomi nepagrįstais, draudžiamais ir gali būti traktuojami kaip smurtas prieš mokinį. Tokių elgesio taisyklių labai reikia šiuolaikinėje mokykloje, kad mokiniai ir mokyklos darbuotojai žinotų savo elgesio „raudonąsias linijas“, kurių  peržengti nevalia“, – sako viceministras.    

Šiose rekomendacijose numatytos priemonės galės būti taikomos tik tais atvejais, jeigu pokalbiai su mokiniu, tėvais, švietimo pagalbos priemonės nedavė jokių rezultatų.   

Mokykla, norinti taikyti tokias poveikio priemones, savo vidaus dokumentuose – ar Mokyklos vidaus darbo tvarkoje, ar Mokinio elgesio taisyklėse, mokymo sutartyje ar kitur – turės  nustatyti poveikio priemonių taikymo sąlygas ir tvarką ir supažindinti mokinių tėvus.  

Rekomendacijų projektas artimiausiu metu bus pateiktas svarstyti švietimo bendruomenei. Rekomendacijas rengė Švietimo ir mokslo ministerijoje dirbusi darbo grupė, į kurią įėjo švietimo pagalbos specialistai, mokyklų administracijos, švietimo darbuotojų profesinių sąjungų, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus tarnybos, ministerijos atstovai. Darbo grupei vadovavo Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro direktorė Irma Čižienė.

Rekomendacijų projektą rasite Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro interneto svetainėje www.sppc.lt

Skyriaus naujienos

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Mus rasite

Lankomumo statistika


www.serveriai.lt