Pirmadienis, Gegužė 25, 2020
   
Tekstas

L. Donskis pristatė EP metinio žmogaus teisių pranešimo projektą

Leonidas Donskis, pagrindinis EP metinio pranešimo dėl žmogaus teisių pasaulyje 2011 m. bei ES politikos šioje srityje, rengėjas, baigė ruošti dokumento projektą bei praėjusią savaitę jį pristatė europarlamentarams, dirbantiems EP Žmogaus teisių pakomitetyje. Projekto pristatymo įrašą galite rasti čia.

Kolegų profesionaliai parengtu, gerai struktūruotu ir išsamiu pavadintas L. Donskio pranešimo projektas, kaip ir darbo pradžioje žadėjo jos autorius, nėra 2011 m. įvykių pasaulyje santrauka ar didžiausių žmogaus teisių atskirose pasaulio šalyse ar regionuose problemų vardijimas – priešingai, jis siūlo sisteminį požiūrį į žmogaus teisių problematiką ir jos sprendimo būdus.

L. Donskio parengtą projektą sudaro tokios dalys kaip ES veikla demokratijos ir rinkimų rėmimo srityse, Europos kaimynystės politika ir Arabų pavasaris, ES nuostatos dėl žmogaus teisių ES susitarimuose su trečiosiomis šalimis, saviraiškos laisvė, parama pilietinei visuomenei ir disidentams, visuomenės grupių diskriminacija, moterų, vaikų teisės ir kt.

„Suprantu, kad pranešimo projekto parengimas tėra didelio ir sunkaus darbo, derinant skirtingų EP politinių grupių bei europarlamentarų pozicijas, pradžia. Esu tam pasiruošęs ir tikiuosi prasmingo bendradarbiavimo, siekiant, kad EP metinis pranešimas taptų strateginiu ES dokumentu žmogaus teisių srityje“, - Žmogaus teisių pakomitečio posėdyje sakė Leonidas Donskis.

Tarp pagrindinių akcentų, kuriuos L. Donskis išdėsto pranešimo projekte, – ypatingas dėmesys dvejopiems standartams, kuriuos ES šalys vis dar taiko žmogaus teisių srityje, į pirmą planą iškeldamos ekonominius interesus. Projekte raginama sudarant visus susitarimus su trečiosiomis šalimis į juos įtraukti aiškiai suformuluotas nuostatas dėl žmogaus teisių ir demokratijos, nenumatant jokių išimčių. Be to, siūloma parengti sistemingesnę politiką dėl ES sankcijų, kurios būtų taikomos susitarimo šalims nesilaikant savo įsipareigojimų žmogaus teisių srityje.

Aptariant ES Rytų kaimynystės politiką, L. Donskis ragina ES pasinaudoti savo šalių narių patirtimi, susijusia su perėjimu nuo autoritarinio prie demokratinio režimo, atkreipia ypatingą dėmesį į Rytų kaimynėse paplitusią selektyvaus teisingumo tradiciją bei dar kartą „ragina ES taikyti tokį pat nuoseklių požiūrį į žmogaus teisių pažeidimus visose trečiosiose šalyse, tiek šalyse partnerėse, tiek tose šalyse, su kuriomis ES santykiai yra mažiau išplėtoti; primygtinai reikalauja, kad ES garsiai skelbtų apie žmogaus teisių pažeidimus ir juos pasmerktų visur ir visada, kur jie įvykdomi, neatsižvelgdama į partnerystės su atitinkama šalimi lygį ar strateginę svarbą“.

Ypatingą dėmesį L. Donskis dokumento projekte atkreipia į būtinybę ES remti pilietinę visuomenę ir pareigą ginti žmogaus teisių gynėjus visame pasaulyje, ragina visas ES delegacijas pasaulyje parengti vietos žmogaus teisių strategijas, siekiant vietoje reguliariai palaikyti ryšį su žmogaus teisių gynėjais ir suteikti jiems būtiną pagalbą ir apsaugą.

Aptardamas saviraiškos laisvės problematiką, L. Donskis didžiausią dėmesį skiria naujoms skaitmeninių technologijų teikiamoms galimybėms bei socialinei žiniasklaidai, suvaidinusiai esminį vaidmenį 2011 m. Arabų pavasario revoliucijose. Projekte pabrėžiama, kad nors dėl didėjančios priklausomybės nuo šių technologijų gali atsirasti naujų trūkumų bei saugumo problemų, visgi negalima pamiršti, kad internetas yra veiksmingas žmogaus teisių gynėjų, gyvenančių pagal represinių režimų tvarką, įrankis. Be to, L. Donskis reiškia susirūpinimą tuo, kad kai kurios ES bendrovės bendradarbiauja su autoritarinio režimo šalimis ir joms nemokamai suteikia neribotą galimybę naudotis jų tinklais ir duomenų bazėmis, taip keldamos pavojų žmogaus teisių gynėjams.

Tarp anksčiau itin mažai dėmesio ES žmogaus teisių politikos dokumentuose sulaukusių problemų L. Donskis savo pranešimo projekte atskirai atkreipia dėmesį į kastinės diskriminacijos, kuri iki šiol egzistuoja pasaulyje, mastą, grėsmę čiabuvių teisėms, taip pat piktnaudžiavimą taikant psichiatrijos metodus, siekiant įbauginti ar izoliuoti nedemokratiniams režimams besipriešinančius asmenis.

Pristačius EP metinio pranešimo dėl žmogaus teisių padėties pasaulyje bei ES politikos šioje srityje projektą, EP politinės grupės bei atskiri europarlamentarai galės teikti savo papildymus bei pakeitimus. L. Donskio, kaip pagrindinio dokumento rengėjo, užduotis bus šiuos pasiūlymus analizuoti, sisteminti, juos įtraukti į dokumentą arba teikti kompromisinius pasiūlymus. Vėliau dėl dokumento bus balsuojama EP Užsienio reikalų komitete, o procesą užbaigs balsavimas EP plenarinėje sesijoje, kuris turėtų vykti gruodį.

Skyriaus naujienos

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Mus rasite

Lankomumo statistika


www.serveriai.lt