Šeštadienis, Gruodis 14, 2019
   
Tekstas

Lietuva ketina tapti Tarptautinės antikorupcijos akademijos nare

Šiandien Vyriausybė pritarė siūlymui, kad Lietuva taptų Austrijos sostinėje Vienoje įsikūrusios Tarptautinės antikorupcijos akademijos nare.

Ši tarptautinė organizacija buvo įsteigta 2010 m. rugsėjo 2 d., jos įkūrimą inicijavus Austrijos Respublikai, Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo biurui (UNODC), Tarptautinei kriminalinės policijos organizacijai (INTERPOL) ir Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF). Šios akademijos steigimas buvo palankiai įvertintas ir Jungtinių Tautų Konvencijos prieš korupciją, kurią ratifikavusi ir Lietuva, šalių konferencijos metu.

Lietuvai tapus šios organizacijos nare, mūsų teisėsaugos institucijos galės dalyvauti visose Tarptautinės antikorupcijos akademijos organizuojamuose mokymuose bei naudotis naujausia mokslinių tyrimų informacija. Tai leis nuolat tobulinti teisėsaugos institucijų veiklos metodus siekiant efektyviai mažinti korupciją, padės didinti antikorupcinio švietimo sklaidą. 

Įstojimas į šios organizacijos narių gretas Lietuvai nieko nekainuos, kadangi pagal Tarptautinės antikorupcijos akademijos sutartį, ši organizacija išlaikoma tik iš savanoriškų finansinių įnašų. 

Sutartį dėl Antikorupcijos akademijos steigimo jau pasirašė 51 valstybė ir 2 tarptautinių organizacijų atstovai. 

Mūsų valstybė, norėdama tapti šios tarptautinės organizacijos nare, taip pat turi ratifikuoti sutartį dėl šios akademijos steigimo. Galutinį sprendimą dėl to dar turės priimti Seimas. 

Išsamesnę informaciją galima rasti internete.

Skyriaus naujienos

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Mus rasite

Lankomumo statistika


www.serveriai.lt