Šeštadienis, Sausis 18, 2020
   
Tekstas

Europos Parlamentas patvirtino L. Donskio parengtą žmogaus teisių pranešimą

Šiandien paskutinėje šių metų plenarinėje sesijoje Strasbūre Europos Parlamentas 482 balsais už, 48 prieš ir 83 susilaikius patvirtino Lietuvos europarlamentaro, Liberalų ir demokratų aljanso „Už Europą“ (ALDE) frakcijos nario ir koordinatoriaus žmogaus teisių klausimais Leonido Donskio parengtą EP metinį pranešimą dėl žmogaus teisių ir demokratijos padėties pasaulyje 2011 m. ir ES politikos šioje srityje.

Metiniame pranešime, kurio pagrindiniu pranešėju dirbo L. Donskis ir kuris vadinamas vienu svarbiausių ES dokumentų žmogaus teisių klausimais, įvertinta žmogaus teisių padėtis pasaulyje bei ES veiksmai žmogaus teisių srityje 2011 metais, taip pat pateiktos rekomendacijos, kaip ES siekti efektyvesnių rezultatų šioje prioritetinėje ES politikos sferoje.

„ES negali nekalbėti vienu balsu, kai prabylama apie žmogaus teises kaip esminį kriterijų vertinant valstybių politikos civilizuotumą, jų demokratinius kredencialus ir patikimumą moderniojo jautrumo formų požiūriu. Todėl viliuosi, kad šis pranešimas taps vienu iš ES politikos įrankių siekiant įgyvendinti minėtuosius tikslus ir harmonizuoti mūsų kalbėjimą bei paversti mūsų veikimą efektyvesniu“, - trečiadienį žmogaus teisių tematikai skirtuose debatuose Strasbūre kalbėjo Leonidas Donskis.

Ruošdamas metinį pranešimą Leonidas Donskis siekė, kad dokumentas ne tik atspindėtų 2011 metus žmogaus teisių požiūriu, įvardintų ir registruotų šios srities problemas, bet ir būtų strategiškas – teiktų gaires bei orientyrus ES žmogaus teisių politikai. Tarp pagrindinių aspektų, į kuriuos pranešėjas atkreipia dėmesį dokumente, - ES atsakomybė už trečiųjų šalių ir viso pasaulio žmogaus teisių gynėjus ir disidentus kaip pagrindinius ES partnerius žmogaus teisių ir demokratijos plėtros srityje; pamatinių žmogaus teisių punktai tarptautiniuose prekybos susitarimuose tarp ES ir trečiųjų šalių, ypač neadekvatūs ir realiai neveikiantys šių susitarimų stebėsenos mechanizmai bei neišdirbta sankcijų taikymo sistema pažeidus susitarimus; ypatingas dėmesys Rusijai ir Kinijai kaip žmogaus teises nuolat paminančioms pasaulio galioms ir Tibetui, siekiančiam išsaugoti savo tapatybę ir susiduriančiam su Kinijos absoliučiu nelankstumu. Siekiant spręsti šią dramatišką situaciją L. Donskis pranešime siūlo įsteigti ES specialiojo įgaliotinio Tibetui pareigybę.

EP šiandien patvirtintoje ataskaitoje daug kalbama ir apie dvigubų standartų ES žmogaus teisių politikoje vengimą, raginant žmogaus teisių ir demokratijos principus vienodai taikyti santykiuose su visomis trečiosiomis šalimis, nesvarbu, kokios patrauklios ekonomine ar politine prasme jos bebūtų. Taip pat daug dėmesio skiriama 2011 metais nuvilnijusio Arabų pavasario įtakos pasaulinei žmogaus teisių ir demokratijos situacijai vertinimui bei naujųjų technologijų teikiamų galimybių bei pavojų analizei. Leonidas Donskis pranešime nevengia kritikos ir pačiai ES – ragina ES įmones netiekti savo produktų bei paslaugų trečiosioms šalims, kai jos gali pasitarnauti tikslams, prasilenkiantiems su ES propaguojamomis vertybėmis – pavyzdžiui, medžiagų, iš kurių vėliau gali būti gaminamos mirtinos injekcijos nuteistiesiems mirties bausme, arba informacijos, susijusios su naudojimusi telekomunikaciniais bei interneto tinklais, kuri vėliau gali padėti susekti disidentus bei žmogaus teisių gynėjus.

Šiandien įvykęs balsavimas užbaigė pusę metų trukusį pagrindinio dokumento pranešėjo L. Donskio darbą konsultuojantis su žmogaus teisių ekspertais, nevyriausybinėmis organizacijomis, ruošiant pranešimo projektą, derinant kitų EP narių ir frakcijų pateiktus pasiūlymus, ieškant kompromisų bei pateikiant galutinį ataskaitos tekstą balsavimui plenarinėje sesijoje. Galite plačiau susipažinti su dokumento rengimo procesu: L. Donskio paskyrimu pagrindiniu pranešėjukonsultacijomisdokumento projekto pristatymupasiūlymų bei kompromisų teikimubalsavimu EP Užsienio reikalų komitete.

Skyriaus naujienos

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Mus rasite

Lankomumo statistika


www.serveriai.lt