Ketvirtadienis, Lapkritis 21, 2019
   
Tekstas

Gintaras Steponavičius. „Pachmielo" tvaikas pavasarėjančioje Lietuvoje

Pagiringų vairuotojų netoleruoja bendrakeleiviai, o pagiringų darbuotojų – darbdaviai bei kolegos. Politikoje, tuo tarpu, kol kas dar įmanoma pagiriomis viešai teisintis ir netgi didžiuotis. „Padarysiu pachmielą ir grįšiu", - spjovė rinkėjams į veidą Viktoras Uspaskich. Rusijoje prasilinksminęs jo teisinę neliečiamybę turėjusį svarstyti Seimo posedį, Darbo partijos patriarchas nesijaučia kaltas. Čia toks juokelis, supraskite, dukros vestuvės mat.

Beprasmiška apeliuoti į uspaskichų, bradauskų ir panašių personažų sąžinę. Verčiau imkimės veikti, kad panašūs dalykai nebūtų toleruojami. To pasiekti nėra sunkiau, nei vairuotojams išmokti prisegti saugos diržus. Turime visas galimybes, kad valstybės nevaldytų, o juolab iš jos nesityčiotų, pagiringi politikai.

„Pachmielo" politika yra užkrečiama. Matydami, jog vienas kitas teistumas netrukdo nei likti politikoje nei laimėti rinkimų, valdžioje toliau klesti nuteistieji „už gerus darbus". Pavyzdžiui, Artūras Zuokas ar iš Prezidento pareigų apkaltos būdu pašalintas Rolandas Paksas. Ką jau čia „tuti-ta" ritmu nuolat įžeidinėti ir grąsinti Prezidentei, kaip tai daro Seimo pirmininkė. Arba pasiūlyti nerodyti filmo apie Sausio 13-ąją, o vėliau žeminti tremtinius, kaip elgiasi Bronius Bradauskas. Smulkmena palyginus, ar ne?

Iš vertybių dažniausiai šaipomasi sąmoningai, gudriai apeliuojant į pačius žemiausius visuomenės instinktus ir taip kuriant savo vaikino įvaizdį. „Pachmielo" politikai tyčia elgiasi chamiškai ar, kaip matome, net didžiuojasi tuo, kad yra nuteisti. Štai ponas Uspackich juokiasi iš kaltinimų balsų pirkimu, demonstruoja visišką panieką teismams ir Lietuvos Respublikos įstatymams, kuriuos, beje pats ir kuria.

„Pachmielo" darytojų logika paprasta - rinkėjai iš juokelių pasijuoks, o partiečiai geriausiu atveju atsiribos, kaip nuo drg. Broniaus Bradausko pareiškimų, tačiau vėliau nepamirš pasidalinti postais ir įtaka. Beje, ką reiškia specialiai Bradauskui socialdemokratų išrastas atsiribojimas? Matyt kažką panašaus į nesmerkimą su sąlyga, kad palaikyti viešai nesinori.

Mūsų panosėje perkami balsai, veikė ir vis dar veikia akivaizdžios korupcinės schemos, ištikimiems „draugams" atsilyginama šiltomis vietelėmis bei kitomis dovanėlėmis. Ne tik mūsų panosėje, tačiau ir mūsų akivaizdoje tyčiojamasi iš civilizuoto gyvenimo vertybių, brukama chamizmo kultūra, verta „Naša Russia" personažų. Tik šiuo atveju personažai veikia ne ten, Rusijoje, o Lietuvos Respublikos Seime ir valdančiojoje koalicijoje.

„Pachmielo" darytojų dėka, paprasti, sunkiai dirbantys ir įstatymų besilaikantys žmonės yra nusivylę politika. Ir jie dalinai teisūs. Teisūs dėl mūsų politikos seklumo, inercijos ir neskaidrumo, tačiau klysta dėl prasmės veikti ar bent parodyti savo poziciją rinkimuose. Būtent politika nusivylę ir jai abejingi žmonės yra pagrindinė priežastis leidžianti bujoti „pachmielo" retorikai.

Labai džiaugiuosi, kad politinio absurdo ir grėsmių šalies saugumui ir akivaizdoje stiprėja ir skleidžiasi pilietinė visuomenė. Žmonės turi idealizmo, noro keisti situaciją, valios veikti ir vis dažniau - reikalauti iš politikų. Geras pavyzdys taip pat yra užkrečiamas.

Brandos egzaminus laiko ne tik abiturientai, juos laikome ir mes. Laikome kas dieną susidurdami su valstybingumo žeminimu, propaganda, istorijos faktų iškraipymu. Reiklumas sau įpareigoja pasakyti, kad iš Lietuvos politikų Lietuvos žmonės tikisi aiškios ir tvirtos pozicijos. Taip pat - iš jos išplaukiančios vienybės šaliai svarbiais momentais, konkrečių veiksmų rūpinantis gerove ir saugumu.

Jokiu būdu neturime pamiršti „pachmielo" politikų darbų. Turime prisiminti, kad ponas V. Uspackich yra teisiamas už juodosios buhalterijos organizavimą. Tai yra žmogus, kuris dvejus metus slapstėsi Rusijoje ir netgi prašė joje politinio prieglobsčio. Nuo mūsų priklauso, ar tokie politikai darys „gerus darbus" rytoj ir poryt.

Nušluoti politinį absurdą galime tik mes patys ir tik veikdami. Man priimtina vieno kolegos pozicija: jei mąstai ir turi pažiūras, tapk partijos nariu. Jei tau nepatinka politinis absurdas, vienyk jėgas su bendraminčiais, palaikyk visuomenines organizacijas, dalyvauk viešose diskusijose ir nebijok vadinti daiktų savo vardais. Jei nori pokyčių – kurk geresnę Lietuvą pats čia ir dabar, dalinkis savo požiūriu, spausk savo išrinktus politikus . Tik taip „pachmielo" tvaikas išnyks.

Skyriaus naujienos

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Mus rasite

Lankomumo statistika


www.serveriai.lt