Penktadienis, Vasaris 28, 2020
   
Tekstas

Petras Auštrevičius ir Antanas Guoga pristato karštą savaitę EP plenarinėje sesijoje Strasbūre

Ši Europos Parlamento sesija Liberalų sąjūdžio europarlamentarams buvo kupina įvykių ir laimėjimų: Europos Parlamentas pritarė Lietuvos prisijungimui prie eurozonos; Liberalų sąjūdžio nariams patikėtos svarios pozicijos Užimtumo ir socialinių reikalų bei Užsienio reikalų komitetuose; A.Guoga ir P.Auštrevičius gavo solidžias pozicijas EP delegacijose.

EP patvirtino komitetų sudėtį

A. Guoga paskirtas dirbti EP Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto (IMCO) nariu. Jis yra pirmasis europarlamentaras iš Lietuvos, dirbsiantis tikruoju šio komiteto nariu. A. Guoga pavaduojančiu nariu dirbs EP Užimtumo ir socialinių reikalų (EMPL) komitete.http://bit.ly/1iZnfHj

P. Auštrevičius tikruoju nariu dirbs EP Užsienio reikalų (AFET) komitete bei Žmogaus teisių (DROI) pakomitetyje. Pavaduojančiu nariu jis dirbs Regioninės plėtros (REGI) komitete.

Lietuvos priėmimas į eurozoną

Trečiadienį EP pritarė Lietuvos prisijungimui prie eurozonos nuo 2015 m. sausio 1 d. Abu Liberalų Sąjūdžio nariai aktyviai pasisakė plenarinėje diskusijoje, kviesdami pritarti Lietuvos narystei.

Diskusijose dėl euro pasisakęs A. Guoga teigė, kad euro įsivedimas yra logiškas integracijos žingsnis, kurio šalis nuosekliai siekė. „Mūsų šalis dirbtinai nekorebgavo ekonominių rodiklių 2006 metais, kad atitiktų euro įvedimui reikalingus Mastrichto kriterijus dėl infliacijos lygio. Tačiau Lietuva dirbo stipriai, šalies ekonomika augo, palaikymas narystei bendrijoje taip pat išaugo", – EP plenarinėje sesijoje Strasbūre europarlamentaras A. Guoga.

Diskusijoje nuskambėjusį euroskeptikų pareiškimą, jog Lietuvos piliečiai euro nepalaiko, A. Guoga atrėmė, primindamas gegužę vykusių rinkimų į EP rezultatus. „Lietuvos žmonės šiais metais akivaizdžiai palaikė eurą, balsuodami už proeuropietiškas ir už euro įvedimą pasisakančias partijas", – akcentavo politikas. http://bit.ly/1nNHl7s

P. Auštrevičius teigė, kad euro įvedimas garantuosiantis tolesnę integraciją į ES. „Susidūrusi su ekonomikos krizės iššūkiais, Lietuva laiku ėmėsi reikiamų sprendimų ribodama biudžetines išlaidas, spartindama būtinas socialines ir ekonomines reformas. Tai leido išsaugoti ekonominį konkurencingumą, pradėti kurti naujas darbo vietas ir atkurti ekonominį augimą. Jau penkti metai iš eilės Lietuvos ekonomika auga ir tai yra geriausias reformų įvertinimas, kurį patvirtina ir tarptautinės rinkos", – kalbėjo P. Auštrevičius. http://bit.ly/1ywrr4O

Rezoliucija dėl jaunimo užimtumo

A. Guoga, atstovaudamas ALDE poziciją, pateikė pasiūlymus dėl jaunimo įdarbinimo rezoliucijos ir ją pristatė frakcijos posėdyje.

Rezoliucijoje tvirtinama, kad jaunimo nedarbo problemą galima išspręsti gerinant bendras ekonomines sąlygas, pvz., būtina stiprinti paslaugų vidaus rinką, sudaryti prekybos susitarimus ir supaprastinti įmonių steigimą. Europos Komisija raginama iniciatyviau bendradarbiauti su privačiu sektoriumi sprendžiant jaunimo nedarbo problemą, kuri kai kuriose ES šalyse viršija net 50 proc.

Pabrėžiama, kad valstybės narės turi pagerinti paramą savarankiškai dirbančiam jaunimui, panaikinti biurokratines kliūtis, nustatyti palankią mokesčių politiką, sukurti palankesnes sąlygas privačioms investicijoms ir pakeisti neproporcingas bausmes nustatančius bankroto įstatymus. Europos Komisija ir šalys narės skatinamos toliau didinti skaidrumą ir kvalifikacijų pripažinimą ES, ypač taikant Europos profesinio mokymo kreditų sistemą, Europaso sistemą ir Europos kvalifikacijų sandarą. ES narės primygtinai paragintos panaikinti kliūtis tarpvalstybinei praktikai ir stažuotėms, siekiant labiau suderinti su darbu susijusio mokymo galimybių jaunimui pasiūlą ir paklausą – taip išaugtų judėjimo ir užimtumo galimybės, ypač pasienio regionuose.

Rezoliucija dėl smurto tarp Izraelio ir Palestinos eskalacijos

P. Auštrevičius buvo vienas iš svarbiausių rezoliucijos rengėjų ALDE frakcijoje. Frakcijos poziciją dėl rezoliucijos europarlamentaras gynė plenarinėje sesijoje.

Rezoliucijoje pabrėžiama, kad Izraelio ir Palestinos piliečiai turi teisę gyventi taikiai ir saugiai bei visos pusės turi visapusiškai laikytis tarptautinės humanitarinės teisės. Raginama abi šalis sudaryti paliaubų susitarimą ir taip nedelsiant deeskaluoti konfliktą bei nutraukti visus smurto veiksmus, dėl kurių kyla grėsmė civilių gyventojų gyvybei. Šia rezoliucija pakartojama tvirta parama dviejų valstybių sambūviu grindžiamam sprendimui, pagal kurį būtų laikomasi 1967 m. sienų, Jeruzalė būtų abiejų valstybių sostinė ir pagal kurį taikiai ir saugiai viena šalia kitos egzistuotų saugi Izraelio Valstybė ir nepriklausoma Palestinos Valstybė. Atsižvelgiant į visa tai raginama, kad abi šalys ir tarptautinė bendruomenė dėtų dideles ir įtikimas pastangas, siekiant vėl pradėti tiesiogines Izraelio ir Palestinos taikos derybas ir kad šiose derybose būtų pasiekta konkrečių rezultatų;

Rezoliucija dėl padėties Ukrainoje

P. Auštrevičius rengė ALDE frakcijos poziciją dėl rezoliucijos ir pristatė argumentus diskusijoje plenarinės sesijos metu.

Rezoliucijoje pabrėžiama Ukrainos žmonių pagrindinė teisė laisvai apsispręsti dėl savo šalies ekonominės bei politinės ateities bei smerkiama Rusijos agresiją Kryme kaip sunkus Ukrainos suvereniteto ir teritorinio vientisumo pagal tarptautinę teisę pažeidimas. Rusiją raginama iš tiesų ryžtingai remti taikos planą, nustatyti veiksmingas savo sienos su Ukraina kontrolės priemones ir nutraukti neteisėtų ginkluotų kareivių, ginklų ir įrangos srautą į šią šalį. Taip pat išvesti karius iš šios teritorijos, sudėti ginklus ir pasitraukti atgal į Rusiją. Šia rezoliucija pakartojama, kad pritariama prezidento P. Porošenkos norui surengti išankstinius parlamento rinkimus ir pabrėžiama kad būtina rasti aiškų, sąžiningą ir stabilų sprendimą, siekiant užtikrinti saugų dujų tiekimą iš Rusijos į Ukrainą. ES turėtų ir toliau atlikti savo vaidmenį sudarydama palankesnes sąlygas susitarimui, pagal kurį Ukraina už perkamas dujas galės mokėti konkurencingą kainą ir kuris nebus politiškai motyvuotas.

Liberalų sąjūdžio europarlamentarai gavo solidžias pozicijas EP delegacijose

Lietuvos liberalai Europos Parlamente iškovojo daugiausiai vadovaujančių postų EP delegacijose.

P. Auštrevičius ir A. Guoga gavo vadovaujančius postus dviejose EP delegacijose. P. Auštrevičius vadovaus EP delegacijai ryšiams su Afganistanu. A. Guoga išrinktas ES ir Armėnijos, Azerbaidžano bei Gruzijos delegacijos vicepirmininku. Jie yra daugiausiai iš Lietuvos partijų vadovaujančių postų EP delegacijose iškovoję europarlamentarai. http://bit.ly/1ywrr4O

Skyriaus naujienos

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Mus rasite

Lankomumo statistika


www.serveriai.lt