Antradienis, Liepa 07, 2020
   
Tekstas

Liberalų sąjūdis – už saugomose teritorijose gyvenančių žmonių teises

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio Utenos skyriaus kvietimu susitikti su Tauragnų krašto žmonėmis buvo atvykusi Seimo narė Dalia Kuodytė pasikalbėti apie planuojamus Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimus.

Kodėl Tauragnuose? Pasak susitikimo organizatorių, Tauragnų krašto žmonėms šis klausimas labai svarbus: nemažai seniūnijos vietovių įeina į Aukštaitijos nacionalinio parko teritoriją, kur veikia Saugomų teritorijų įstatymo nustatyti apribojimai.

Darius Pakajavas

Darius Pakajavas

„Utenos apskrities turtinga gamta, nemažą dalį užima Aukštaitijos nacionalinis parkas, kur gausu įvairiausių saugomų teritorijų, draustinių ir pan. Dėl pernelyg detalaus parkų veiklos reglamentavimo bei kai kurių valdininkų perdėto „principingumo“ dažnai pažeidžiamos regioninio parko teritorijoje gyvenančių žmonių teisės, dažnai nepagrįstai ribojama jų ūkinė veikla, skiriamos baudos net už pačius smulkiausius nustatytos tvarkos pažeidimus ar prasižengimus. Taip saugodami aplinką galime likti be žmonių, gyvenančių kaime. Juk išmintingai tausodami gamtą galime iš jos prasimaitinti ir kitiems duoti užsidirbti plėtodami kaimo turizmą, kadangi turime tam labai palankias sąlygas, esame apsupti ežerų. Priėmus pataisytą Saugomų teritorijų įstatymą bus suteikta daugiau laisvės savivaldai ir bendruomenėms sprendžiant saugomų teritorijų klausimus. Nors ir pagal esamą tvarką savivaldybės turi tam tikrus svertus reguliuojant saugomas teritorijas, ruošiant detaliuosius planus“, - sakė Liberalų sąjūdžio Utenos skyriaus pirmininko pavaduotojas Darius Pakajavas.

Dabartinio Saugomų teritorijų įstatymo kritikų vertinimu, dėl perteklinių draudimų saugomose teritorijose gyvenantys žmonės negali su savo nuosavybe elgtis kaip tinkami. Tokie teisių suvaržymai kankina ne tik šio krašto, bet ir kitų gražiausių Lietuvos vietovių gyventojus, savo nelaimei, patekusius į saugomas teritorijas.

Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijos atstovė, Žmogaus teisių komiteto narė Dalia Kuodytė inicijavo Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimus, kuriais siekiama atkurti pusiausvyrą tarp aplinkosaugos reikalavimų ir vietinių žmonių poreikių, sumažinti apribojimų. „Man negėda stovėti prieš jus, nes dveji metai einu prieš Saugomų teritorijų įstatymą kaip su šakėm“, - tauragniškiams sakė Seimo narė.

Į susitikimą su tauragiškiais kartu su Dalia Kuodyte atvyko jos padėjėjas žurnalistas Ričardas Čekutis, šio krašto artimas kaimynas buvęs miškų ūkio ministras, miškų savininkų asociacijos valdybos narys Rimantas Klimas, taip pat aktyviai siekiantis įstatymo pakeitimų, dalyvavo kraštovaizdžio architektas Alvydas Mituzas, kaip prisipažino, pats prisidėjęs kuriant saugomas teritorijas, bet tuomet net nenumanęs, kad tai atneš tokių žmonėms skausmingų perlenkimų.

Atvyko Liberalų sąjūdžio Utenos skyriaus pirmininkas Marijus Kaukėnas, jo pavaduotojas Darius Pakajavas.

liberal_saj._1
D. Pakajavas ir Seimo nare Dalia Kuodyte

Dalia Kuodytė pristatydama siūlomus įstatymo pakeitimus apgailestavo, kad jų priėmimas vilkinamas. Tikimasi, kad įstatymas bus priimtas pavasario sesijoje. Pasak Seimo narės, pakeitimai sumažintų apribojimų, o steigiant saugomas teritorijas, nustatant jų ribas galėtų dalyvauti vietos bendruomenė. Žmogaus teisių komiteto narės įsitikinimu, Konstitucijos nuostata dėl teisės į nuosavybę neturi kirstis su gamtosauga: „Teisę į nuosavybę galima riboti tik tiek, kiek būtina, o šiuo atveju ribojama neproporcingai“.

Tauragnų, Šeimaties, Daunorių, Vyžių, Skroblų, Aukštaglinio, Ažvinčių, Rukšteliškio, Minčios kaimų gyventojai yra kreipęsi į valdžios institucijas su prašymu jų vietoves išbraukti iš saugomų teritorijų sąrašo. Tačiau Utenos savivaldybė jų nepalaikė, nors, kaip pabrėžė Dalia Kuodytė, pagal Teritorijų planavimo įstatymą savivaldybės turi galimybę atstovauti žmonėms. „Man nesuprantama, kodėl jos to nedaro. Labiau spauskite savivaldybę, kad pakovotų prieš Vilniaus biurokratus už savo žmones, Tarybą, kurią patys renkate“, - ragino parlamentarė. Toks pat prašymas guli ir Seime.

Rimanto Klimo duomenimis, Utenos rajone apie pusantro tūkstančio žmonių neteko teisės į žemę dėl Konstitucinio Teismo sprendimo, kuriuo uždrausta į parko teritoriją „atsikelti“ žemę iš kitur. „Konstitucinis Teismas priima absurdišką sprendimą ir nė vienas valstybės pareigūnas nedrįsta pakelti balso. Reikia organizuoti saugomų teritorijų tyrimą, nes čia tiek mafiozinių ryšių. Tikras gyventojas negali trobos statyt, o atėjūnai gali – kiek prie Tauragno pilių stovi,“ - piktinosi miškininkas.

Svečiai ragino žmones išsisakyti, kokių turi sunkumų dėl statybų ar persikeliant žemę, kad Seimo narė galėtų tais pavyzdžiais remtis rengiant įstatymo pakeitimus.

Ir pasipylė vargų istorijos. Į Tauragnų kultūros namų salę susirinko tie žmonės, kuriems kalbamas reikalas labai svarbus ir skausmingas. Ne vienas iš jų ne kartą yra bandę ieškoti teisybės. Veltui. Mykolas Šinkūnas iš Vyžių su skaudžia ironija pasakojo, kaip jį „iš gimto lizdo išstūmė“ jo žemėje perėjusi žalvarnė, apie kitokius beprasmiškus trukdžius ūkininkauti (saugomose teritorijose menkas gyvūnas tampa svarbesnis už žmogų). „Krūmai, kiškiai saugomi, nieko negali statyt savo žemėj“, „Aš gi ne paežerės noriu, čia vien krūmai, bet noriu, kad jie būtų mano“, „Už žemės geodezinius matavimus aštuonių šimtų reikia, o iš kur aš paimsiu, kai pensija septyni šimtai“, - vienas per kitą dėstė žmonės, nusiminę ir nusivylę, kad jų balso niekas neklauso ir kad nebėra jėgų kovoti už savo teises.

Ir vis dėlto Seimo narė drąsino, ragino nenuleisti rankų, įkalbinėjo „spausti“ savivaldybę, kreiptis į Seimą, raštu išdėstyti savo problemas jai asmeniškai ir žadėjo daryti, ką pajėgia. Jei šitos problemos pasieks iš visų Lietuvos regionų, bus lengviau pakeisti įstatymą, sakė Seimo narė, šiuo klausimu turinti daug priešininkų.

Marijus Kaukėnas žadėjo, kad šiuo reikalu bus pakovota rajono savivaldybėje. „Liberalų sąjūdžio Utenos skyrius savo programoje įsipareigoja įstatymo ribose ginti žmonių ir bendruomenių interesus“, - antrino Darius Pakajavas.

 

Liberalų naujienos

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Mus rasite

Lankomumo statistika


www.serveriai.lt